Sökning: "mesonivå"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet mesonivå.

 1. 1. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag:I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andraverksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterandeverksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 2. 2. Urban Redevelopment in Shenzhen, China : Neoliberal Urbanism, Gentrification, and Everyday Life in Baishizhou Urban Village

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Backholm; [2019]
  Nyckelord :Urban Redevelopment; Neoliberal Urbanism; Gentrification; Urban Village; China;

  Sammanfattning : Urban redevelopment is increasingly used as a policy tool for economic growth by local governments in Chinese cities, which is taking place amid rapid urbanization and in an expanding globalized economy. Along with the spatial transformation, urban redevelopment often entails socioeconomic change in the form of processes of gentrification, which is propelled by the dominance of neoliberal market-oriented policy and practice in the country. LÄS MER

 3. 3. Hur mycket får man digitalisera och när går kvalitén isär? : En kvalitativ studie om pedagogisk digital kompetens som resurs för e-lärande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :makronivå; mesonivå; mikronivå; onlineutbildning och pedagogisk digital kompetens PDK ;

  Sammanfattning : Forskaren har undersökt vilken förståelse de verksamma utbildarna har för pedagogisk digital kompetens, utifrån tre nivåer, mikro-, meso-, samt makronivå. Studien har även gett förslag på hur de verksamma utbildarna kan arbeta för att främja pedagogisk digital kompetens (PDK) ytterligare. LÄS MER

 4. 4. Kalibreringsmetoder för trafiksimuleringsmodell på mesonivå : Hur kan kalibreringsmomentet göras effektivare?

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Michael Wärnhjelm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advanced traffic models are used in traffic planning to predict the effects of different traffic actions. Common uses are to investigate the effect of new development or to assess the effects of various changes on the road network. To ensure that the traffic models' results are relevant to the site being modeled, they must be calibrated. LÄS MER

 5. 5. Användbar och tillgänglig webbkatalog för habiliteringens kursutbud : Ett förbättringsarbete för tillgänglig webbkatalog och en studie av vilka faktorer som har betydelse för hur den används

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anette Winberg; [2018]
  Nyckelord :psychoeducation; e-health; participation; implementation; psykoedukation; e-hälsa; delaktighet; implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund Kunskap om den egna eller närståendes funktionsnedsättning och dess konsekvenser underlättar vardagslivet. Habiliteringen erbjuder ett femtiotal kurser/grupper varje termin. Kursutbudet presenteras i en webbkatalog, vilket minskat kostnader och kursadministrativ tid. LÄS MER