Sökning: "Gender Manifestation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Gender Manifestation.

 1. 1. Unraveling the Female Nakedness : The Examination of Gender Inequality Manifested in Female Sculptures during the Classical Period, and it's Relevance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :The Female Body; Female Nakedness; Classical Sculpture; Female Inferiority; Gender Manifestation; Graeco-Roman Perceptions; Manifestation of Gender Inequality.;

  Sammanfattning : This research examines the manifestation of gender inequality represented in female sculptures during the Classical period and the relevance of such evidence. To achieve the purpose, the female figures and their sculptural developments are compared to their male counterparts, and their differences are examined and interpreted. LÄS MER

 2. 2. Konspirationsteorier, alternativmedicin, vidskepelse och rasism : En studie om trossystem i VoF-undersökningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Måns Wallström; [2022]
  Nyckelord :structural equation model; factor analysis; MIMIC; SEM; strukturell ekvationsmodell; faktoranalys;

  Sammanfattning : In this study, data from the survey Vetenskap- och Folkbildningsundersökningen 2021 on belief in conspiracy theories, alternative medicine, superstition and racist ideas was analyzed using a multiple causes, multiple indicators structural equation model. It was found that viewing stances on the selected survey questions as a manifestation of these 4 belief systems (belief in conspiracy theories, belief in alternative medicine, superstition, and racism) is supported by the data, and that the belief systems are statistically significantly correlated. LÄS MER

 3. 3. Manifesterad grupptillhörighet i gotländska gravar? : Intersektionell tolkning av vikingatidens gotländska smyckesuppsättningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emilia Theidz; [2021]
  Nyckelord :Viking Age; jewelry; costumes; Gotland; graves; burials; intersectional; Vikingatid; smycken; dräktskick; Gotland; gravar; gravfält; intersektionell;

  Sammanfattning : The thesis aim is to discuss the Gotlandic jewelry constellations and the difference in the jewelry assemblies between five Viking Age burial grounds on the island from an intersectional perspective. Differences or alikeness between the burial grounds are meant to highlight or decline a possible group dynamic on the island where different subgroups could be detected in an overall Gotlandic group. LÄS MER

 4. 4. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER

 5. 5. Ensamheter och gemenskaper : Läsningar av det moderna genombrottets litteratur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2021]
  Nyckelord :modern breakthrough; nordic literature; loneliness; communities; discourse; gender; 19th century; marriage; nuclear family; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough; det moderna genombrottet; nordisk litteratur; ensamhet; gemenskap; diskurs; kön; 1800-tal; äktenskap; kärnfamilj; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough;

  Sammanfattning : In this essay I perform readings of five influential literary works of the Modern Breakthrough in Nordic literature: Et dukkehjem (1879) by Henrik Ibsen, Niels Lyhne (1880) by Jens Peter Jacobsen, Barndomsvänner (1886) by Karl August Tavaststjerna, Fru Marianne (1887) by Victoria Benedictsson, and Ensam (1903) by August Strindberg. My aim is to identify and analyze discourses of loneliness and community. LÄS MER