Sökning: "metodval kth"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden metodval kth.

 1. 1. Collaborative Recommendations for Music Session Instrumentation : Contrasting Graph to ML Based Approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Axelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital music composers are required to become proficient with relevant tools necessary for music in their particular domain. The learning curve for acquiring the skills for creative music composing, relative to the respective tooling, can be steep. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av implicita numeriska metoder för en styv Van der Pol-ekvation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Andreas Brynolfsson Borg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna lösa styva ordinära differentialekvationer med godtycklig noggrannhet är ett fortsatt levande område inom matematiken. Denna studie hade som mål att jämföra tre implicita numeriska metoder lämpade att lösa en styv Van der Pol-ekvation, samt undersöka till vilken grad vektorisering i MATLAB kan användas för att förbättra prestanda för sådana algoritmer. LÄS MER

 3. 3. Land com pensation for joint facilities. Choice of compensation methods and equal treatment

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marc Landeman; [2016]
  Nyckelord :Joint Facilities Act; land compensation; profit sharing; methods profit sharing; equal treatment; Anläggningslagen; markersättning; vinstfördelning; metodval vinstfördelning; likabehandling; genomsnittsvärdeprincipen; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : When a property is in need to get access to a facility with a certain purpose – e.g. an accessroad to the property – the Swedish legislation states that it under some certain conditions ispossible to establish the facility compulsory on another property. LÄS MER

 4. 4. Public affairs i kommunal planering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Cronvall; [2014]
  Nyckelord :public affairs; kommun; planering; Stockholmsförhandlingen; kommunikation;

  Sammanfattning : Kommunikationen har en central roll i samhällsplaneringen och används för att skapa visioner och mål, kommunicera till invånare och påverka beslut. I samband med Stockholmsförhandlingen hade kommunikationen stor betydelse för att lyckas förmedla behovet av tunnelbana. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av flödesprocess, metodval och materialanvändning vid gjutning av motorblock

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Sandmark; Johannes Torres; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport behandlar temat resurseffektivisering med avsikt att finna effektiviseringar kring tillverkningsprocessen vid gjutning av motorblock. Aspekter vi valt att fokusera på är gjutmetoder, materialval och flöden. LÄS MER