Sökning: "mixing rates"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden mixing rates.

 1. 1. Nanoplastic transport in soils by advection and bioturbation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Wiebke Mareile Heinze; [2019]
  Nyckelord :column leaching; attachment efficiency; exposure; mixing rates; modelling;

  Sammanfattning : Micro- and nanoplastics are increasingly perceived as an emerging threat to ecosystems. They are emitted to soils through different pathways, including sewage sludge or compost applications in agriculture, or through tire abrasion and degradation of mismanaged waste. LÄS MER

 2. 2. Experimental investigation of ventilation performance of corner placed stratum ventilation in an office environment

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Gasper Choonya; [2019]
  Nyckelord :Stratum ventilation; local air change index; air change efficiency; ventilation effectiveness; draught rate; percentage dissatisfied; heat removal effectiveness;

  Sammanfattning : Energy use in buildings account for about one third of the total global energy supply and contributes as much as 30% of the anthropogenic greenhouse gas emissions. It is estimated that energy use in buildings will increase to 67% by 2030. LÄS MER

 3. 3. RF BiST för att detektera IQ-imbalanser avseende överhörningseffekter för avancerade antennsystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Kishore Khed; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) is a network constituted by uniquely identifiable commodity objects or devices equipped with some sensing system. To achieve high data rates required for IoT devices, a modern wireless communication system, known as Advanced Antenna Systems(AAS), leads to significant improvement, by increasing not only the data rate but also spectrum efficiency and the channel capacity. LÄS MER

 4. 4. Assessment of forcing mechanisms on net community production and dissolved inorganic carbon dynamics in the Southern Ocean using glider data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Julia Schütt; [2017]
  Nyckelord :net community production; geography; physical geography; dissolved inorganic carbon; Southern Ocean; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the Subantarctic Zone of the Southern Ocean, a combination of physical forcings, chemical solubility and biological fixation is controlling the carbon uptake and thus the role the Southern Ocean is playing in the remediation of global climate change. Therefore, it is necessary to understand the mechanisms controlling oceanic carbon budgets and to quantify biological uptake rates to make reliable future climate predictions. LÄS MER

 5. 5. Stenmjölets inverkan i en kall asfaltsmassa hos bearbetbarheten, brytningsprocessen och täckningsgraden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michael Teikari; [2017]
  Nyckelord :Cold asphalt; workability; breaking process; coverage; ASR; area surface; Kall asfaltsmassa; bearbetbarhet; brytningsprocess; täckningsgrad; ASR; specifik yta;

  Sammanfattning : I kallasfalt med hårt basbitumen bryter vattnet ut ur bitumenet och bindemedlet i massan stelnar olika snabbt beroende på vilket stenmaterial asfaltsmassan består av. Om brytningen sker innan utläggning blir massan obearbetbar, målet är att brytningsprocessen ska kunna styras genom att massans brytningsprocess skall vidta när energi tillförs i massan via en vibratorsvält som packar massan. LÄS MER