Sökning: "mjölkmängd"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet mjölkmängd.

 1. 1. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Tinggren; [2019]
  Nyckelord :camel; subclinical mastitis; inflammatory markers; milk yield;

  Sammanfattning : Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. LÄS MER

 2. 2. Effects of red and blue LED light on feed intake, feed selection and milk yield in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Bunu; [2019]
  Nyckelord :sorting; particle size; 2-screen PSPS; roughage;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate how red and blue LED light during the daytime affects dry matter intake, feed selection, and milk yield in dairy cows. Ten multipa-rous pregnant Swedish Red cows in post-peak lactation were used. Cows were housed in a tie stall barn. LÄS MER

 3. 3. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 4. 4. Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Anderholm; [2018]
  Nyckelord :hormonförändring; immunförsvar; livmoderinflammation; mjölkkor; negativ energiba-lans; NEFA; postpartum;

  Sammanfattning : Produktionstrycket i dagens mjölkindustri är mycket högt, vilket innebär stora påfrestningar på de högproducerande mjölkkorna. Avel för specifika produktionsegenskaper har gjort att dagens mjölkproducerande kor har svårt att bli dräktiga samt de löper en ökad risk för att drabbas av livmoderinflammation, negativ energibalans och olika störningar i postpartumperioden. LÄS MER

 5. 5. Milking routines and prevalence of mastitis in dairy farms in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Carlén; [2018]
  Nyckelord :milking routines; milking; mastitis; Tajikistan;

  Sammanfattning : Tajikistan is the poorest of the former Soviet Union countries. Agriculture is important for the livelihood of the rural population and so is the dairy industry. In recent years, investment has been made in the dairy industry and by identifying areas of improvement, the economy of the country could be improved. LÄS MER