Sökning: "mythical perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden mythical perspective.

 1. 1. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser – En litteraturstudie om hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner med ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Vånder; Frida Stenberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; hälsofrämjande; promotion; intervention; organisationsteori; mytperspektiv; Work environment; health promotion; intervention; organizational theory; mythical perspective;

  Sammanfattning : Background: A job is a big part of many people’s lives and can affect their health which makes workplaces an important arena for public health work. Research shows the importance of the combination of health promotion with prevention. Despite knowledge in the subject the number of sick leave continues to increase. LÄS MER

 2. 2. Den mytomspunna energin - En kvalitativ studie om Öresundskrafts varumärkeskommunikation i en accelererande samtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olle Wemne; Malin Hultgren; [2016]
  Nyckelord :brand communication; branding; public brand; the energy market; energy; electricity; municipal energy company; environment; homogeneous products; differentiation; symbolic attributes; myths; Barthes; social acceleration; Rosa; smart; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den mytomspunna energin El och energi finns ständigt omkring oss. Men vem eller vilka aktörer som står för denna samhälleliga funktion är något vi sällan reflekterar över i vår accelererande samtid. Energimarknaden är avreglerad i Sverige sedan år 1996, vilket medfört nya förutsättningar för kommunala energibolag. LÄS MER

 3. 3. Den politiska mytens funktion : En begreppsutredning av hur retorikvetenskapen kan använda mytbegreppet vid kritiska analyser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Theodor Lalér; [2015]
  Nyckelord :Rhetoric; Political myth; Social meaning; Mythos; Pathos; Retorik; politisk myt; social mening; mythos; pathos;

  Sammanfattning : There is a widespread conception that myths are false and manipulative which is why man must strive to move away from them. Simultaneously they affect our social lives to a high degree, especially political myths. LÄS MER

 4. 4. Equestrian World : Riding Arena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Isa Olson Ehn; [2015]
  Nyckelord :Horse; riding; rider; architecture; riding arena; EFTE; plastic; timber structure; stable; arena; feeding table; restaurant; Djurgården; Stockholm; Ridhus; ridbana; ridarena; arena; stall; EFTE; plast; struktur; trästruktur; trä; Djurgården; Stockholm; arkitektur;

  Sammanfattning : Once you have experienced the art of riding your life will never be the same, and for most riders it is a lifelong passion. Riding is the second largest youth sport in Sweden, but it is also an almost mythical sport for those who have never tried it. LÄS MER

 5. 5. Kvinden, en antropologisk studie af den mytiske diskurs om kvinden, dens opkomst og udbredelse i det færøske samfund via nationalismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sigga Í Hoyvík; [2013]
  Nyckelord :social anthropology; structuralism; discourse; women; myth; authority; equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is an anthropological study of the mythical discourse about women showinghow it was established in the culture of the Faroe Islands and how it got spread among the ethnic people in connection with the arrival of nationalism possible because of the increasing print-capitalism and industrialization of Europe. The method and theory is a combination of French structuralism and discourse analysis represented by Claude Lévi-Strauss and Michel Foucault mixed with Alvesson and Sköldbergs reflexive method. LÄS MER