Sökning: "nässlorna blomma"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nässlorna blomma.

 1. 1. Att konstruera en barndom : Det litterära barnet i Harry Martinsons Nässlorna blomma och Henning Mankells Comedia Infantil

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emma Törnsten; [2018]
  Nyckelord :Henning Mankell; Comedia Infantil; Harry Martinson; Flowering nettle; Childperspective; Childhood; Child characters;

  Sammanfattning : The aim of this esseay is to analyse the configuration of the literary child in Henning Mankells Comedia Infantil and Harry Martinssons Flowering Nettle. The teoretical outset is interdisciplinary, informed by both literarystudies and childstudies adopting a psycho-social perspective which allows a reading of the childprotagonists inside as well as outside preconditions and how these are constructed in the texts. LÄS MER

 2. 2. Bildspråk och naturskildring : Harry Martinsons Nässlorna blomma läst ur ett ekokritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Charlotta Wallström; [2013]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Frågan är inte om man ska gestalta naturen, utan hur? Ekokritikens möjligheter och begräsningar som litteraturteori, utifrån en analys av Harry Martinsons Nässlorna blomma och Svärmare och harkrank

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Linda Reutersköild Christoffersson; [2011]
  Nyckelord :Ekokritik; Harry Martinson; Nässlorna blomma; Svärmare och harkrank; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ekokritikens position som litteraturteori och ämnar redogöra för dess brister och fördelar i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. Uppsatsen presenterar ekokritikens uppkomst,historia, influenser och ambitioner, för att sedan övergå till en faktisk ekokritisk analys av Harry Martinsons Nässlorna blomma och Svärmare och harkrank. LÄS MER

 4. 4. Modernismens inre tragik: en ekokritisk studie i Harry Martinsons prosa 1932-1940

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Henrik Schönbeck; [2005]
  Nyckelord :General and comparative literature; Nässlorna blomma; Förindustriell tidsålder; Ekokritik; Världsnomad; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En karakteristik över Harry Martinsons författarskap. Idéer som korsas. Idéer som lever kvar. Vad hände med den framtidsoptimistiske värdsnomaden, som blev den förbittrade bakåtsträvaren Holger Tideman? Och vad handlar Nässlorna blomma egentligen om?. LÄS MER