Sökning: "nature of science"

Visar resultat 1 - 5 av 918 uppsatser innehållade orden nature of science.

 1. 1. Läraren, modellen och naturvetenskapens karaktär. Om lärares syn på modeller i kemiundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Nilsson; [2019-02-27]
  Nyckelord :Teacher; model; nature of science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ views regarding models in chemistry teaching. The study defines models as simplifications of scientific theories supposed to make the abstract meaningful to the student. LÄS MER

 2. 2. Är deskriptiv representation även en substantiell sådan? En kvantitativ studie av representationernas samband

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Descriptive representation; substantial representation; quantitative research; women and politics research; comparative politics; Varieties of Democracy data; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relation between the descriptive and substantive representation has since its beginning been thought to be of the correlated kind, that having the former would also implicate having the latter - at least to some extent. What research has shown us is that the nature of the relation is not as straightforward as we once thought. LÄS MER

 3. 3. Persuasion, facilitation… contestation? : conceptions of climate change communication in recent literature

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :August Lindemer; [2019]
  Nyckelord :climate change; communication; social construction; liberal democracy;

  Sammanfattning : The causes and consequences of climate change are to varying degrees understood, produced and faced by various societies across the planet. The projected scope of its consequences and the underdetermination thereof causes much public contestation. LÄS MER

 4. 4. Vad läromedel kan bidra med till lärares kemiundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I detta arbete har syftet varit att undersöka hur läromedel kan bidra till lärares kemiundervisning åk. 4–6 med fokus på förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen i den svenska läroplanen med utgångspunkt i partikelmodellen. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan människa och naturmiljö : En analys ur ett restorativt perspektiv av naturmiljöer i stadsdelen Rosendal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Jonsson; [2019]
  Nyckelord :mental utmattning; naturmiljöer; restorativa miljöer; Rosendal; återhämtning;

  Sammanfattning : Mental illness linked to stress and mental fatigue is increasingly common and some say that urban life is the cause. Science shows that experiences in nature may have a restorative affect on human well-being. The study emphasizes the importance of considering mental health in urban planning by including a restorative perspective. LÄS MER