Sökning: "nyhetskälla"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet nyhetskälla.

 1. 1. Twitter som nyhetskälla - En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsurvalet på Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andres Kriisa; Amanda Pettersson; Annie Åberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :Nyhetsurval; Twitter-agenda; Nyhetsfaktorer.; News selection; Twitter agenda; News factors.;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study is to investigate if the news selection in established media and the social media platform Twitter differs from each other. Since more people than ever consume news on social media it’s relevant to study the eventual similarities and differences between the different platforms. LÄS MER

 2. 2. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER

 3. 3. Sentiment and growth of different news categories on Twitter : A study in Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Navid Haghshenas; Diar Sabri; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this age of digitalization, people have begun to change their news consumption behavior. More than half the population of the world has internet access and thereby readily available platforms for acquiring and disseminating news. LÄS MER

 4. 4. "Alla kan ju inte vara Janne Josefsson" : En kvalitativ studie om publikens förväntningar på objektivitet i sportjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Objektivitet; sportjournalistik; publiken; förväntningar; uses and gratifications; soft news och hard news;

  Sammanfattning : Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. LÄS MER

 5. 5. I ett förhållande med Twitter : En kvantitativ studie om hur Twitter används som nyhetskälla i svensk tryckpress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jonas Desai; Ruben Labbé; [2017]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; quotes; journalism; sources; Twitter; tweets; Aftonbladet; Dagens Nyheter; citat; journalistik; källor; Twitter; tweets;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar i vilken utsträckning Twitter använts som nyhetskälla under 2016 och vad som är utmärkande för nyhetsartiklar där tweets citerats. Relationen mellan journalister och deras källor, Hermidas approach kring “Ambient Journalism” samt teorin om Gatekeeping utgör det teoretiska underlaget. LÄS MER