Sökning: "nyhetskonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet nyhetskonsumtion.

 1. 1. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Den obrydda generationen? - En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Thorn; Oskar Sundström; Tove Christensen; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Unga; Media; Nyheter; Nyhetsvanor; Nyhetskonsumtion; Kriskommunikation; Covid-19; Pandemic; Youth; Media; News; News habits; News consumption; Crisis communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic in Sweden, the younger generation has been portrayed by themedia as an unconcerned group that doesn't follow the Covid-19 restrictions issued by thePublic Health Agency of Sweden and the Swedish government. In our study, we wanted tolook into if and how the pandemic has had an impact on the youths news habits and choice ofnews sources. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier - ett bubbelbad av filterbubblor : en kvalitativ studie av svenska ungdomars konsumtion av politiska nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Marie-Therése Arén; [2021]
  Nyckelord :Politiska nyheter; nyhetskonsumtion; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; användningsmodellen; filterbubbla; selektiv exponering; Social Sciences;

  Sammanfattning : De mönster som går att skönja i studiens resultat går att koppla till tidigare forskning och valda teorier. Ungdomarna som deltagit i studien har ett lågt intresse för politiska nyheter och konsumerar nyheter utifrån vad som intresserar dem. LÄS MER

 4. 4. Nyhetsmedia och upplyst förståelse : En kvantitativ studie om relationen mellan nyhetskonsumtion och politisk kunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petrus Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; nyheter; nyhetsmedia; politisk kunskap; upplyst förståelse; ansvarsutkrävande.;

  Sammanfattning : En politiskt kunnig befolkning är enligt många demokratiteoretiker en förutsättning för en välfungerande demokrati. Politisk kunskap hos medborgare ger dessa möjligheten att agera ansvarsutkrävande och rösta bort makthavare som anses ha förbrukat sin rätt till makt. LÄS MER

 5. 5. I HUVUDET PÅ EN NYHETSUNDVIKARE - En kvalitativ intervjustudie om varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emerik Karlsson; Isabel Lassis Bolling; Sofia Tingstedt; [2020-06-25]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetskonsumtion; samtalsintervjuer; unga vuxna; sällankonsumtion; covid-19;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att förstå varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter.Teori: Vad är en nyhet, vad är en nyhetsundvikare, användningsteorin och OMA-modellen.Metod: Kvalitativ forskningsintervju.Material: Nio intervjuer med nyhetsundvikare i åldrarna 20–30 år. LÄS MER