Sökning: "nyhetskonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet nyhetskonsumtion.

 1. 1. I HUVUDET PÅ EN NYHETSUNDVIKARE - En kvalitativ intervjustudie om varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emerik Karlsson; Isabel Lassis Bolling; Sofia Tingstedt; [2020-06-25]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetskonsumtion; samtalsintervjuer; unga vuxna; sällankonsumtion; covid-19;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att förstå varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter.Teori: Vad är en nyhet, vad är en nyhetsundvikare, användningsteorin och OMA-modellen.Metod: Kvalitativ forskningsintervju.Material: Nio intervjuer med nyhetsundvikare i åldrarna 20–30 år. LÄS MER

 2. 2. “Viktigt att vara uppdaterad, inte hänga efter och bli en grottmänniska” - En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia González; Malin Kjellqvist; [2020-02-03]
  Nyckelord :nyheter; gymnasieungdomar; behov; attityder; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; betalnyheter; gratisnyheter; uses gratifications; selektiv exponering.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. Målet med studien är att få en bättre förståelse för, och en indikation på hur, ungas nuvarande konsumtion av nyheter ser ut. LÄS MER

 3. 3. They Do Know and They Do Care : Young People's News Habits and How They Changed During the Covid-19 Pandemic in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elin Sarfati; [2020]
  Nyckelord :News; News habits; News consumption; Young people; Youth; Covid-19; covid19; Pandemic; Social Media; Survey research; Public connection; Uses and gratification theory; Crisis communication; Nyheter; Nyhetskonsumtion; Ungdomar; Pandemi;

  Sammanfattning : This thesis set out to examine news habits among Swedish 15-20 year olds during the spring of 2020 but then the Covid-19 pandemic hit. Following the events and its possible implications on news consumption, the focus shifted towards also looking at how young people’s news habits might change during the pandemic. LÄS MER

 4. 4. Släcka eld med bensin : En experimentell studie om effekten av gestaltningar av etnicitet i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Tidhult; Amanda Segerson; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; framing; xenophobia; news media; etnicitet; gestaltning; främlingsfientlighet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Med grund i ett Sverige där främlingsfientligheten och stödet till Sverigedemokraterna, Sveriges enda högerextrema parti, har ökat de senaste åren var syftet med denna studie att undersöka effekten av gestaltning av etnicitet inom nyhetsjournalistiken. Inledningsvis fokuserar uppsatsen på att studera om publicering av en etnicitet påverkar vad människor har för känslor och attityder till ett brott. LÄS MER

 5. 5. An exploration of Generation Z’s habits and needs considering news consumption : A case study in the Swedish and Finnish market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marleena Lammikko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s media landscape news consumption is characterized by the consumers’ reliance on multiple platforms, which has led to the rapid expansion of availability of the news sources on different platforms. Despite this increase, studies show a consistent decrease in news consumption. LÄS MER