Sökning: "objektorienterad design"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden objektorienterad design.

 1. 1. Modularity, Scalability, Reusability, Configurability, and Interoperability of ASIC/FPGA Verification IP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Trupti Rao; [2022]
  Nyckelord :Verification Intellectual Property; UniversalVerification Methodology; Avalon Streaming Interface; Object-oriented Programming;

  Sammanfattning : The complexity of chip design has been exponentially rising, resulting in increased complexity and costs in chip verification. This rise in complexity results in increased time to market and increases risks of chip in fabrication, that can be catastrophic and result in major losses. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan dataorienterad design och objektorienterad design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Charlotte Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Object-oriented design; Data-oriented design; performance measurement; CPU-usage; memory usage; Unity; DOTS; Objektorienterad design; Data orienterad design; prestandamätning; processoranvändning; minnesanvändning; Unity; DOTS;

  Sammanfattning : Dagens applikationer hanterar mer och mer data vilket resulterar i att de blir allt mer resurskrävande och kräver mer av hårdvaran. Vilket i förlängningen kan innebär att hårdvaran måste bytas ut med jämna mellanrum för att kunna köra mjukvaran på ett för användaren tillfredsställande sätt. LÄS MER

 3. 3. Integrering av Planetariemjukvaran Uniview med Virtuell Verklighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Lemoine; Colin Brook; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Object Oriented Programming; Planetarium; Prototype; Unity; Virtuell verklighet; Objektorienterad programmering; Planetarium; Prototyp; Unity;

  Sammanfattning : Uniview är mjukvara som främst används som presentations- och visualiseringsverktyg vid pla- netarium. För att utforska nya användningsområden av Uniview vill man på Sciss integrera sin mjukvara med headsets för virtuell verklighet. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett verktyg för konstruktion och optimering av små farkoster

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Marcus Näslund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is very beneficial to minimize the weight of a ship as much as possible in order to reduce fuel costs. The weight depends a lot on the structural arrangment, which makes it the ship designers job to keep it lightweight. Design tools today are specialized for large ships and are expensive to use. LÄS MER

 5. 5. RefStratERP – A Refactoring Strategy for ERP Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Nikola Petkovic; [2017]
  Nyckelord :Refactoring Process; Refactoring Strategy; Architecture-Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Dependency Management; Domain Driven Design; Refactoprocessen; Refactorstrategi; Arkitektur Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Beroendehantering;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) systems are used to integrate all functions of an enterprise. They often evolve from a smaller monolithic object-oriented application, covering one functional area and organically grow over time in features and size until all functional areas are covered. LÄS MER