Sökning: "omfångsmätning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet omfångsmätning.

  1. 1. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Natascha Jansson; [2021]
    Nyckelord :häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

    Sammanfattning : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. LÄS MER