Sökning: "ordered logit regression"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ordered logit regression.

 1. 1. Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? : - en kvantitativ undersökning av europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Danilo Jovanovic; Sven Nelson; [2019]
  Nyckelord :IAS 36; goodwill impairment; bond ratings.; IAS 36; goodwillnedskrivning; kreditbetyg.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? - en kvantitativ undersökning av europeiska företag   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Danilo Jovanovic och Sven Nelson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 - juni   Syfte: År 2005 blev tillämpningen av IASB:s kontroversiella och värdebaserade redovisningsstandard IFRS obligatorisk för europeiska noterade bolag, genom en förordning antagen av Europarlamentet. Med tiden har allvarlig kritik kommit att riktats mot utformningen av standarden, då den inbegriper en hög grad subjektivitet i samband med goodwillnedskrivningar. LÄS MER

 2. 2. The Econometrics of Happiness: A cross-sectional European analysis on the shifting importance of the determinants of happiness

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Samuel Ljungberg; Carl Magnus Magnusson; [2016]
  Nyckelord :happiness economics; subjective well-being; determinants of happiness; gologit; proportional odds;

  Sammanfattning : This paper tests the hypothesis that determinants affecting an agent's happiness do so differently depending on the happiness level of the agent. What affects a happy person's well-being and to what extent is not necessarily the same as what and how it affects an unhappy person's well-being. LÄS MER

 3. 3. Exploring Structural Factors for Civilian Control over the Military

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Takuya Koimaru; [2016]
  Nyckelord :civil-military relations; civilian control over the military;

  Sammanfattning : Many scholars have been arguing with possible driving factors for civilian control over the military for decades, however there has been no consensus as to concrete factors. So far, only empirical analysis has been dominant in this field of study, and no study has ever tested their validity from a global perspective through statistics. LÄS MER

 4. 4. För företagens skuld - En branschspecifik studie av skattningen av kreditbetyg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle van Berlekom; Elin Widman; [2015]
  Nyckelord :finansiella nyckeltal; Kreditbetyg; branschspecifik undersökning; ordered logit modell; rätt klassificering; teknologibranschen; allmännyttiga företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka ifall procent korrekt skattade kreditbetyg kan påvisas vara högre än vad tidigare forskning fastställt vid en branschspecifik undersökning av teknologibranschen samt allmännyttiga företag. Studien ämnar även, i samma kontext, undersöka om procent korrekt skattade kreditbetyg visar sig vara högre vid dessa två separata branschspecifika undersökningar än vid en undersökning över de två branscher samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Prospects of Transforming Subsistence Agriculture into Sustainable Livelihoods; A case-study of the Ribb sub-Catchment, Ethiopia.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Yodit Balcha; [2013]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable rural livelihood; farm typology; subsistence agriculture; smallholder commercialization; agricultural transformation; ordered logit regression;

  Sammanfattning : This study assesses the importance of agricultural transformation in achieving sustainable livelihood in rural Ethiopia. By focusing on the different agricultural transformation components, the study analyse different farming typologies at household level. LÄS MER