Sökning: "opålitlig berättare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden opålitlig berättare.

 1. 1. Holdens berättelse om Holden : En narratologisk undersökning av berättaren och dialogerna i J. D. Salingers The Catcher in the Rye

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus van Lint; [2019]
  Nyckelord :narratology; unreliable narrator; dialogues; self-narration; narratologi; opålitlig berättare; dialoger; självnarration;

  Sammanfattning : The study examines narrating techniques and narratological positions in relation to the dialogues in J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. First, it is studied how the narrator Holden Caulfield uses the psychological process self-narratology as a means to organize his memories into a coherent narrative. LÄS MER

 2. 2. "Du skall icke fråga!" : Opålitligt berättande i Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Rachel Namakula Joy; [2017]
  Nyckelord :Unreliable Narration in Doktor Glas by Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om doktor Glas i Hjalmar Söderbergs roman med samma namn är en opålitlig berättare. Detta görs genom att undersöka varför, hur och vad han skriver. LÄS MER

 3. 3. Unreliable narration inBret Easton Ellis's American Psycho and Jeff Lindsay's Darkly Dreaming Dexter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Robin Lundberg; [2015]
  Nyckelord :unreliable narration; Patrick Bateman; Dexter Morgan;

  Sammanfattning : This essay focuses on the character Patrick Bateman in American Psycho by Bret Easton Ellis and his unreliability as a narrator and compares it to the unreliable narration of the character Dexter Morgan in Darkly Dreaming Dexter by Jeff Lindsay. These characters' respective unreliability is analyzed from the perspective of six types of unreliability suggested by James Phelan and Mary Patricia Martin: misreporting, misreading, misregarding, underreporting, underreading and underregarding. LÄS MER

 4. 4. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER

 5. 5. Anne Rices Interview with the Vampire - en gotisk Lolita

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Erik Markus Grönholm; [2011-04-27]
  Nyckelord :Anne Rice; Vladimir Nabokov; vampyr; pedofil; förövarperspektiv; opålitlig; berättare; oscillering åtrå - avsky; skuldförskjutning; fetischism; Litteraturvetenskap; Masteruppsats;

  Sammanfattning : Part of the great acclaim for Anne Rice’s Interview with the Vampire (1976) is due to the wayshe renews the vampire story by reinforcing the traditional erotic dimension and, as a result ofthis, the way she examines the theme of homosexuality already present in Bram Stoker’sDracula (1897). However, this essay shows that Rice’s novel stands in much closer relation toVladimir Nabokov’s Lolita (1955) than to Dracula and that pedophilia, not homosexuality, isthe facet of sexuality which here first and foremost comes into focus. LÄS MER