Sökning: "organiskt avfall"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden organiskt avfall.

 1. 1. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Madeleine Gobl; [2022]
  Nyckelord :Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

  Sammanfattning : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. LÄS MER

 2. 2. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 3. 3. Modellering och simulering av ett robust och resilient biogassystem för ökad försörjningstrygghet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Lovisa Forsell; Katja Orrenius; [2022]
  Nyckelord :biogasanläggning; energiberedskap; krisberedskap; förnybar elproduktion; energilagring;

  Sammanfattning : Within the Swedish defense there is a clear target when it comes to strengthening the country’s emergency preparedness. In connection to this, there are demands when it comes to the security of supply of fuel and electricity. LÄS MER

 4. 4. Organic waste streams in the wine industry

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Hanna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :wine; waste; utilization; grapes; residue; pomace;

  Sammanfattning : Today, the annual global production of grapes surpasses seventy million tonnes. Of the grapes used toward winemaking, one fourth end up as pomace. In addition to pomace, vine pruning residues, stems and wastewater sludge contribute to the immense volumes of waste that for a long time has been considered as without value. LÄS MER

 5. 5. Mer växtkraft i trädgårdslandet med bokashi? : ett jämförande odlingsförsök med bokashi, traditionell kompost, BSF-kompost och biogödsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Sara Norberg; [2022]
  Nyckelord :EM; återvinning; matavfall;

  Sammanfattning : Att ta vara på matavfall från hushållen är viktigt för att ställa om till ett hållbart samhälle med cirkulära system för näringsämnen och energi. Hemkompostering nämns i EU:s direktiv om avfallshantering som en metod för att återvinna bioavfall där det uppstår. LÄS MER