Sökning: "pension historia"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden pension historia.

 1. 1. Pensionärens guide till universitetet En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Härdig; Anton Wiklund; Louise Olsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om man i hela sitt liv alltid haft något att göra, ett jobb som tagit all tid, hur ärdå övergången till att helt plötsligt vara ledig dygnet runt efter pension? ISverige i dag finns det över två miljoner pensionärer. De blir fler och fler ochhåller sig friskare längre. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring- att leda rätt : Ledarens roll vid kunskapsöverföring i en organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sara Bergström; Ann-Sofi Kinnvall; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en rapport som Svensk Näringsliv (2010) har utfört beskriver de att företag redan idag ochinom en snar framtid står inför den största pensionsavgången någonsin i Svensk historia. 40-talisternas avgång ställer företag inför stora utmaningarna, framförallt att lyckas genomföra enlyckad generationsväxling. LÄS MER

 3. 3. Ett meningsfullt avslut - En kvalitativ studie om kunskapsutveckling vid pensionsavgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Bengtsson; Lisa Christensson; [2013-11-12]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Kunskapsutveckling; Generationsväxling; Implicit kunskap; Seniorpolitik;

  Sammanfattning : Svenskt arbetsliv står inför stora förändringar. Rekordgenerationen 40-talister, som besitter betydande kunskap och erfarenhet, är på väg ut ur arbetslivet och ska ersättas av mindre erafarna generationer. LÄS MER

 4. 4. Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar - En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Fäldth; [2012]
  Nyckelord :åldrande; intellektuella funktionsnedsättningar; pension; sorg; policy; kvarboende;

  Sammanfattning : Syfte: Genomförandet av en litteraturöversikt inom området åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar syftar till att ge en övergripande bild, ur ett socialt perspektiv, om hur äldre människors med intellektuella funktionsnedsättningar livssituationer kan se ut. Vidare att identifiera eventuella luckor eller behov av forskning. LÄS MER

 5. 5. Bruket och arbetarna : Arbets- och anställningsförhållanden vid Åtvidabergs kopparverk 1800-1890

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Enheten för historia

  Författare :Mikael Larsson; [2008]
  Nyckelord :Åtvidaberg; kopparverk; brukshistoria; arbetarhistoria; industrihistoria;

  Sammanfattning : This paper illustrates the working conditions at the copper factory in Åtvidaberg during 1800-1890 from different views. The highest salary was given to the building contractor. Thereafter came in order the rust turners, the garmaker, the melter, the ore booker, the factory supervisor and the garmaker hand. LÄS MER