Sökning: "planerings- och prioriteringsbeteende"

Hittade 1 uppsats innehållade orden planerings- och prioriteringsbeteende.

  1. 1. Joining a Social Club or Buying a Planner? : What predicts subjective wellbeing amongst Swedish university students?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Harald Svensson; Katinka Wallqvist; [2018]
    Nyckelord :resilience; wellbeing; social support; social skills; planning; goal efficacy; university; students; Sweden; resiliens; välmående; socialt stöd; sociala färdigheter; planerings- och prioriteringsbeteende; tilltro till att uppnå mål; universitet; studenter; Sverige;

    Sammanfattning : Research suggests that university students are at risk for developing psychiatric symptoms, but there is a lack of research targeting wellbeing amongst students in Sweden. The aim of the study was to investigate the relationship between social- and cognitive resilience factors and subjective wellbeing in university students in Sweden. LÄS MER