Sökning: "Harald Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Harald Svensson.

 1. 1. Joining a Social Club or Buying a Planner? : What predicts subjective wellbeing amongst Swedish university students?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Harald Svensson; Katinka Wallqvist; [2018]
  Nyckelord :resilience; wellbeing; social support; social skills; planning; goal efficacy; university; students; Sweden; resiliens; välmående; socialt stöd; sociala färdigheter; planerings- och prioriteringsbeteende; tilltro till att uppnå mål; universitet; studenter; Sverige;

  Sammanfattning : Research suggests that university students are at risk for developing psychiatric symptoms, but there is a lack of research targeting wellbeing amongst students in Sweden. The aim of the study was to investigate the relationship between social- and cognitive resilience factors and subjective wellbeing in university students in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Produkttankfatygs specialiseringsgrads påverkan av kreditbedömningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arne Bergvik; Harald Nilsson; Pär Svensson; [2008-08-13]
  Nyckelord :Sjöfart; produkttankfartyg; belåningsgrad; specialanpassning; kreditbedömning;

  Sammanfattning : Ett fartyg är en stor investering och sjöfartsbranschen betraktas traditionellt såsom riskfylldmed svårprognostiserade kassaflöden. Då huvuddelen av kapitalet anskaffas genom banklånär faktorerna som tas hänsyn till vid kreditgivningen en intressant fråga för branschen. LÄS MER