Sökning: "power to power"

Visar resultat 1 - 5 av 18057 uppsatser innehållade orden power to power.

 1. 1. ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AND THE AUTOMOTIVE SECTOR A Critical Discourse Analysis of the Sustainability Reports of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sara Battistella; [2023-02-01]
  Nyckelord :automotive; critical discourse analysis; environment; organisational communication; sustainability; sustainability reporting; swedishness; Volvo Cars;

  Sammanfattning : Companies communicate the impact of their corporate activities through sustainability reports, disclosing their environmental engagement. Critical studies on sustainability reporting have highlighted that environmental reporting practices participate in the construction of the definition of environmental responsibility. LÄS MER

 2. 2. Att förändra och förgöra. En undersökning om relationen mellan arkeologin och det samiska kulturarvet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Snygg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Cultural heritage; Colonialism; Postcolonialism; Sámi; Sápmi; Arkeologi; museologi; Samiskt kulturarv;

  Sammanfattning : To change and dismantle: the relationship between archaeology and Sámi culture. This paper will discuss the power archaeology holds over the history written about a cultural heritage. The purpose of the essay is to highlight the subordinate role of Sámi culture in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Getting power -a study on consumers' actual power in relation to their assessments of their own consumer power

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanneloes Grezel; Mina Ghanem; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 5. 5. On the implementation of green airport facilities by integrating electric airplanes: A case study : A potential solution for future green airports

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Oscar Larsson; [2023]
  Nyckelord :Green airport; Microgrid; Solar Panels; ESS; Green energy;

  Sammanfattning : Following continued emission of greenhouse gases climate change is increasingly becoming a greater threat to the continued well-being of people around the world. While airports contribute around 2. LÄS MER