Sökning: "privacy violation"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden privacy violation.

 1. 1. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av tvångsvård i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Olsson; Emma Nihlén; [2018]
  Nyckelord :Psychiatric coercion care; experiences; Sweden; adult patients; Psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; Sverige; vuxna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den svenska vuxenpsykiatriska vården vårdas en del av patienterna under tvång. För att förbättra tvångsvården krävs en förståelse för patienternas upplevelser under vårdtiden. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter inom psykiatrisk slutenvård upplever och påverkas av tvångsvård. LÄS MER

 3. 3. Organisationers utmaningar och åtgärder vidframtagandet av samtyckestexter samt dess behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tesfaom Alem; William Lind; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; Consent; Privacy policy; GDPR; Dataskyddsförordningen; Personuppgiftslagen; Samtycke; Personuppgiftsbehandling;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digital teknik tillsammans med nya affärsmodeller har nått nya nivåer under de senaste åren vilket har resulterat i att behandlingen av personuppgifter både ökat och förändrats. Problematiken med detta innefattar att den personliga integriteten i större utsträckning kränks. LÄS MER

 4. 4. Utility of Differentially Private Synthetic Data Generation for High-Dimensional Databases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daan Knoors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When processing data that contains sensitive information, careful consideration is required with regard to privacy-preservation to prevent disclosure of confidential information. Privacy engineering enables one to extract valuable patterns, safely, without compromising anyone’s privacy. LÄS MER

 5. 5. Privacy online: Exploring consumers’ evaluation of privacy issues in relation to personalised advertisement when buying online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Marek Cvach; Menal Sanna Kahsay; Micaela Shamoun; [2018]
  Nyckelord :online shopping; personalised advertisement; privacy issues; consumer behaviour online;

  Sammanfattning : Background The development of the Internet has changed the direction of advertising. Personalised advertising has emerged as the most effective and most profitable form of advertisement. LÄS MER