Sökning: "exempel på analys betyg A"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden exempel på analys betyg A.

 1. 1. Jag tror att jag kan, därför kan jag! : En studie kring motivationens och självförtroendets betydelse för elevers möjlighet att utveckla matematisk förmåga

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Karin Johansson; Lise-lott Roman Tidanå; [2018]
  Nyckelord :motivation; oro och stress matematiskt självförtroende Self Determination Theory Sociokulturell teori matematikutveckling;

  Sammanfattning : Abstrakt I dagens skola finns ett stort fokus på hög måluppfyllelse, bedömning och betyg. Enligt forskning är det av stor vikt att eleven själv har en inre motivation och känner tillit till sitt lärande. Detta går emot dagens mål- och betygshets och påverkar elevens motivation negativt. LÄS MER

 2. 2. Small-scale biogas production in Kenya

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Ekwall Sundby; Malin Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att analysera de ekonomiska och tekniska aspekterna av biogasproduktion som hållbar energikälla i Kenya. Studien fokuserar på småskalig biogasproduktion på landsbygden. Biogasen produceras främst från kobajs och kycklingspillning och skall användas som bränsle vid matlagning. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Bromell; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; elevperspektiv; svårigheter och utmaningar;

  Sammanfattning : SammanfattningFormativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. LÄS MER

 4. 4. Gymnasiereformen 2011 : Sex lärares uppfattning om dess inverkan på betygsättning och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anders Söderström; [2015]
  Nyckelord :Swedish gymnasium reform of 2011; grade inflation; equivalence in grading; Gymnasiereformen 2011; betygsinflation; likvärdig betygssättning;

  Sammanfattning : Svensk skola har varit föremål för kritik under en lång följd av år. Mycket har handlat om dåliga kunskapsresultat, betygsinflation och bristande likvärdighet vid betygsättning. När gymnasiereformen 2011 sjösattes var det med syftet att komma till rätta med framförallt dessa problem. LÄS MER

 5. 5. En studie av indata i energiberäkningar utförda i ett system- och bygghandlingsskede

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Sven Lundgren; Joel Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Energy calculation; energy balance; IDA ICE; input; Greenhouse Augustenborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En studie av indata i energiberäkningar utförda i ett system- och bygghandlingsskede Författare: Joel Nilsson och Sven Lundgren, civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Handledare: Hans Bagge, Avdelningen för byggnadsfysik inom Institutionen för Byggoch Miljöteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. LÄS MER