Sökning: "psykiatri vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden psykiatri vårdvetenskap.

 1. 1. Avskiljning och fastspänning inom den psykiatriska heldygnsvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Rigbo; Julia Lejdel Lundahl; [2020]
  Nyckelord :Tvångsåtgärder. Sjuksköterskeperspektiv. Psykiatrisk vård.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tvångsåtgärder, som avskiljning och fastspänning, har under lång tid varit en del av den psykiatriska vården. Dessa åtgärder är underlag för etisk kontrovers i relation till både autonomiprincipen och pliktetiken. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patientdelaktighet vid tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christian Fredriksson; Konrad Jessica; [2020]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Sjuksköterskans upplevelser; Psykiatri; Tvångsvård; delat beslutsfattande; användarens engagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdas patienten mot sin vilja vilket skapar en komplex vårdsituation. Dessutom gäller Hälso och sjukvårdslagen (HSL) för både frivillig vård och tvångsvård. Enligt HSL skall vården vara personcentrerad och patienten ska vara delaktig i sin vård. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Westdahl; Emelie Ryott; [2019]
  Nyckelord :Coercion; Involuntary; Patient Experiences; Psychiatry; Ofrivillig; patienters upplevelser; psykiatri; tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med allvarlig psykisk ohälsa kan behöva vårdas under tvång på en sluten psykiatrisk avdelning. För att kunna förbättra tvångsvården krävs en förståelse för dessa patienters upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Effekter av och användningsområden för djurassisterade aktiviteter : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Fägerblad; Natalia Isaksson; [2019]
  Nyckelord :animal assisted therapy; litterature review; nursing; Djurassisterade aktiviteter; litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige började organiserade djurassisterade aktiviteter användas på 1950-talet. Det används idag inom flertalet områden och fler behandlingsmetoder som involverar djur är under utveckling. I dagsläget saknas det nationella riktlinjer och rekommendationer kring applikationsområden. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård inom psykiatrisk slutenvård:en uppföljning av indikatorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hellgren; Liisa Strömer; [2019]
  Nyckelord :In-patient care; Person-centered care; Psychiatry; Personcentrerad vård; Psykiatri; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård (PCV) används allt oftare inom såväl somatisk som psykiatrisk vård, med övervägande positiva effekter för individen. Kliniska studier pågår men ett annat sätt att utvärdera arbetssättet är att följa hur indikatorer från patientregister utvecklas efter införande. LÄS MER