Sökning: "råutfodring"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet råutfodring.

 1. 1. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecka Berglund; Cornelia Wallén; [2021]
  Nyckelord :bakteriekontamination; BARF; djuromvårdnad; foderval; färskfoder; för- och nackdelar; RMDB; råfoder;

  Sammanfattning : I takt med att den globala foderindustrin växer kontinuerligt ökar intresset för okonventionella dieter, där torrfoder och våtfoder här definieras som konventionella. En av dessa okonventionella dieter som ökar i popularitet är råfoder. LÄS MER

 2. 2. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Medved; [2018]
  Nyckelord :tarmmikrobiota; hund; råutfodring; barf; färskfoder; naturlig; diet; sjukdomar;

  Sammanfattning : The interest in raw feeding of dogs has increased significantly in recent years, and the interest to ease or prevent common health problems in dogs with diet has become a trend. The gut microbiota has a role in common diseases such as allergy and inflammatory bowel disease (IBD) and it also has a role in the immune system. LÄS MER

 3. 3. Råutfodring till hund : överväger nyttan riskerna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Lund; [2015]
  Nyckelord :råutfodring; hund; BARF; raw feed; dog;

  Sammanfattning : Hunden är ett av våra vanligaste sällskapsdjur och de flesta hundägare strävar efter att förse sin hund med bästa möjliga skötsel och omsorg. Att råutfodra hundar anses av dietens förespråkare främja optimal hälsa och intresset för råutfodring ökar allt mer. LÄS MER