Sökning: "reproductive rights"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden reproductive rights.

 1. 1. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Hultman; Therese Skarp; [2018]
  Nyckelord :autonomy; barriers; health economic; midwife; professional; social and women; Autonomi; barnmorska; barriärer; hälsoekonomiska; kvinnor; professionella; självbestämmande och sociala.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och innefattar rätten att ta beslut gällande sin egen kropp och sin vård. Barnmorskan träffar och vårdar mestadels kvinnor i sitt arbete och har en viktig roll i att värna och främja kvinnors rätt. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans roll i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Olsson; Helena Tengvall; [2018]
  Nyckelord :Midwife in school education; Midwifery health promotion; Public health work; Needs of midwife; Collaboration; Sexual education; Excellence.; Barnmorskan i skolan; Barnmorskans hälsofrämjande folkhälsoarbete; Behov av barnmorskan; Samarbete; Sex- och samlevnadsundervisning; Spetskompetens.;

  Sammanfattning : Background: Today, most of the sex education takes place in school. Studies shows shortcomings in this education and that students experience shortage of the knowledge wanted regarding this subject. Research has also shown that young people prefer to accomplish sex education with someone who feels comfortable and has good knowledge of the subject. LÄS MER

 5. 5. Ruling Bodies in Feminist Speculative Fiction : Body Politics and Reproductive Rights in The Handmaid’s Tale and The Carhullan Army

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Nicole Wilson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER