Sökning: "resonance"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade ordet resonance.

 1. 1. Oro, ångest och klaustrofobi vid magnetresonanstomografi. En litteraturstudie om patienter upplevelser.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alina Kato Morad; Ramin Bokharai; [2019-08-22]
  Nyckelord :röntgensjuksköterska; ångest; klaustrofobi; MRT; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund. Magnetresonanstomografi (MRT) är en avancerad teknik som utvecklas fort. MRT är känd för att ge en väl detaljerad bild av anatomin på människor där det är viktig för att identifiera patologi. Tekniken är smärtfri och till skillnad från annan röntgenteknik så använder sig inte MRT-kameran av någon joniserande strålning. LÄS MER

 2. 2. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 3. 3. Deinterleaving pulse trains with DBSCAN and FART

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Shad Mahmod; [2019]
  Nyckelord :DBSCAN; FART; Fuzzy; Adaptive; Resonance; Theory; Radar; Clustering; Deinterleaving; Machine Learning;

  Sammanfattning : Studying radar pulses and looking for certain patterns is critical in order to assess the threat level of the environment around an antenna. In order to study the electromagnetic pulses emitted from a certain radar, one must first register and identify these pulses. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Study of the Effect of Features on Neural Networks within Computer-Aided Diagnosis of Alzheimer's Disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Kolanowski; David Stevens; [2019]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; computer-aided diagnosis; machine learning; artificial neural networks; Alzheimers sjukdom; datorstödd diagnos; maskininlärning; artificiella neuronnät;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease that affects approximately 6% of the global population aged over 65 and is forecasted to become even more prevalent in the future. Accurately diagnosing the disease in an early stage can play a large role in improving the quality of life for the patient. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskor av att arbeta i MR miljö : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Hind Alamere; [2019]
  Nyckelord :säkerhet; arbetsmiljö; samspel; magnetfält;

  Sammanfattning : Background: In the early 1980s, the use of the magnetic resonance imaging (MRI) in medical diagnostics increased. MRI examination is considered a safer method than the use of ionizing radiation. LÄS MER