Sökning: "reversibel"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet reversibel.

 1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 2. 2. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Sammanfattning : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan Dabigatran och Warfarin avseende säkerhet och effekt vid behandling av förmaksflimmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Shireen Saad Mahdi Alsaati; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi. Vid förmaksflimmer försämras de elektriska signaler som genereras från sinusknutan och det leder till att elektriska signaler uppstår från andra lokalisationer än sinusknutan. LÄS MER

 4. 4. Key Performance Indicators for the monitoring of large-scale battery storage systems

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emeric Brun; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the context of the fight against climate change, the electricity sector is experiencing a complete renewal. Power grids are undergoing a transformation from centralized and unidirectional systems to multilevel and more integrated networks with, among others, the insertion of intermittent Renewable Energy Sources (RES) on the production side and with the emergence of new consumer behaviors on the demand side. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden i progressionfri överlevnad för patinter som behandlades med reversibla jämfört med ickereversibla EGFR-kinas-inhibitorer under cancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Somaya Kathier; [2019]
  Nyckelord :Lungcancer; EGFR-kinasinhibitorer och resistensmutationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, i vilken cirka 3650 personer dör varje år. Den ökar bland kvinnor och minskar bland män och den uppkommer vanligast i 70-årsåldern. Lungcancer orsaker mer än en miljon dödsfall varje år över hela världen där rökning utgör den största riskfaktorn. LÄS MER