Sökning: "saas"

Visar resultat 6 - 10 av 131 uppsatser innehållade ordet saas.

 1. 6. Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv : En intervjustudie ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sebastian Skystedt; [2019]
  Nyckelord :information system; cloud computing; saas; iaas; paas; user resistance; migration; technology implementation; Cloud Computing Security; security; risks; success factors; molntjänst;

  Sammanfattning : I takt med att världen digitaliseras och att allt fler företag börjar upptäcka fördelarna med molnbaserade IT-system, så misslyckas fortfarande hela 2/3 av alla IT-projekt trots att liknande projekt har gjorts många gånger förut. Denna kandidatuppsats har som syfte identifiera, beskriva och förklara de faktorer som påverkar en övergång från dagens lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system, ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv. LÄS MER

 2. 7. The Influence of Software-as-a-Service on IT Decision Authority

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Philipp Gerdsmeier; Kevin Wespi; [2019]
  Nyckelord :IT Decision Authority; IT Governance; Software-as-a-Service; IT Consumerization; Survey Research; Business and Economics;

  Sammanfattning : The emergence of Software-as-a-Service (SaaS) simplifies the implementation of powerful business IT solutions. The notably lower technical knowledge required and the minimum capital investment needed enable non-IT professionals to adapt, develop and operate IT solutions independently. LÄS MER

 3. 8. An Evaluation of the Marketing Process in B2B and B2C Startups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Farzana Madosh; Betty Ålander; [2019]
  Nyckelord :Marketing process; B2B; B2C; Software as a Service; Startup; Market Analysis; Evaluation; Segmentation; Targeting; Positioning; Execution; Marknadsföringsprocess; B2B; B2C; mjukvara som tjänst; startup; marknadsanalys; utvärdering; segmentering;

  Sammanfattning : Marketing is a key function for all organizations and is seen as essential in order to achieve success when launching a new business. Following from the overwhelming amount of accessible data for companies, there exist an urge to understand what activities to include in the marketing process and how to manage them. LÄS MER

 4. 9. Comparing Cloud Architectures in terms of Performance and Scalability

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Perttu Jääskeläinen; [2019]
  Nyckelord :Software as a Service; SaaS; Architectures; Scaling; Performance; Microsoft Azure; Virtual Machines; Cloud Services; Mesh Network; Software as a Service; SaaS; Arkitekturer; Skalning; Prestanda; Microsoft Azure; Virtuella Maskiner; Cloud Services; Mesh Network;

  Sammanfattning : Cloud Computing is becoming increasingly popular, with large amounts of corporations revenue coming in from various cloud solutions offered to customers. When it comes to choosing a solution, multiple options exist for the same problem from many competitors. LÄS MER

 5. 10. Molntjänster : Skiljer sig den upplevda informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster mellan utvecklare och privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Robin Köhn; Hossam Hasan Hamid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER