Sökning: "schedule"

Visar resultat 1 - 5 av 581 uppsatser innehållade ordet schedule.

 1. 1. Lärares uppfattning och användning av formativ bedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Bladh; [2018-02-09]
  Nyckelord :Formative assessment; assessment; feedback; sociocultural perpective; educational evaluation;

  Sammanfattning : The structure of society should be reflected within the school and school work, and hence working with formative evaluation is of high importance. The Swedish society is represented by humans from different backgrounds, experience and religions. LÄS MER

 2. 2. Real-time Cloudlet PaaS for GreenIoT : Design of a scalable server PaaS and a GreenIoT application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hengsha Li; [2018]
  Nyckelord :IoT; Cloud Computing; Edge Computing; Cloudlet PaaS;

  Sammanfattning : Cloudlet is a recent topic that has attained much interest in network system research. It can be characterized as a PaaS (Platform as a Service) layer that allows mobile clients to execute their code in the cloud. Cloudlet can be seen as a layer at the edge of the communication network. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning : Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Anton Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Thermal energy storage; seasonal storage; heat storage; cooling water tank; heat pump; waste heat; heat loss; heating demand; building; conductive heat transfer calculations; Microsoft Excel; steam power plant; education; demonstration; Härnösand; HETA.; Termiskt energilager; säsongslager; värmelager; kylvattentank; värmepump; spillvärme; värmeförluster; uppvärmningsbehov; fastighet; transmissionsberäkningar; Microsoft Excel; kraftverk; kraftvärmeverk; undervisning; demonstration; Härnösand; HETA.;

  Sammanfattning : HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. LÄS MER

 4. 4. Medium term planning with Evolution : Comparison with current method at LKAB Svappavaara

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Koen Vos; [2018]
  Nyckelord :mining; production scheduling; mine planning;

  Sammanfattning : This thesis looks at the medium term mine planning process and tools in the Leveäniemi open pit mine operated by LKAB Svappavaara. The current planning process uses software, Chronos, which was previously used successfully to perform medium term planning for the Gruvberget mine, which is also operated by LKAB Svappavaara. LÄS MER

 5. 5. El horario como factor marco en la enseñanza del español a nivel escolar en Suecia : Un estudio sobre la disposición del horario y su posible incidencia en el proceso de enseñanza.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Tove Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Frame factors; schedule; education; foreign languages; compulsory school.; Factores marco; horario; enseñanza; lenguas extranjeras; la secundaria obligatoria.;

  Sammanfattning : Resumen El presente estudio se centra en el horario como factor marco en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en la escuela secundaria obligatoria. El punto de partida es que hay diferentes condiciones en las instituciones escolares para la enseñanza de ELE. LÄS MER