Sökning: "self-efficacy "

Visar resultat 1 - 5 av 821 uppsatser innehållade ordet self-efficacy .

 1. 1. Att ha ett jobb som alla andra. Möjligheter och utmaningar i övergången från gymnasiesärskolan till arbete: en kritisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jacob Takeuchi; [2023-09-05]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; anpassad gymnasieskola; SMART; forskningsöversikt; övergång; arbetsliv; individer med IF;

  Sammanfattning : Today a lot of students with intellectual disabilities in Sweden are struggling to join the labor force and face multiple barriers when trying to gain employment. Therefore, the purpose of this thesis is to explore the facilitators and barriers concerning students with intellectual disabilities in their transitions from high school to employment through a systematic mapping of parts of the research field. LÄS MER

 2. 2. Childhood trauma affects psychological distress and Alcohol Abstinence Self-efficacy in individuals with Alcohol Use Disorder

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andreas Olsson; [2023-06-08]
  Nyckelord :childhood; trauma; alcohol; disorder; consumption; psychological effects; ;

  Sammanfattning : Childhood trauma is a problem that can cause suffering and long-term negative consequences for the individual. A secondary analysis of the dataset in the Gothenburg Alcohol Research Project (n = 349) aimed to investigate the effects of childhood trauma, as assessed by the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), on psychological distress, as assessed by the General Severity Index (GSI), and Alcohol Abstinence Self-Efficacy (AASE), in individuals suffering from Alcohol Use Disorder (AUD). LÄS MER

 3. 3. Computer self-efficacy och dess effekt på stress och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Liljegren; [2023-04-27]
  Nyckelord :computer self-efficacy; CSE; stress; arbetsmotivation; könsskillnader;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka om computer self-efficacy (CSE) relaterar till stress och arbetsmotivation. Ett sekundärt syfte var att undersöka om det finns eventuella könsskillnader i relation till huvudsyftet. I studien deltog 79 personer (46 kvinnor och 33 män) som antingen arbetade eller studerade på eftergymnasial nivå. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER

 5. 5. Garden-based learning in teacher education in Germany - A mixed-method study of teacher students´ and teacher educators´ views on garden-based education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lena Rothe; [2023-01-09]
  Nyckelord :garden-based learning; teacher education; food system education; case study; learning garden;

  Sammanfattning : Aim: This study focuses on achieving an in-depth understanding of teacher educators' and teacher students' perspectives on garden-based learning in the teacher education program in several universities in Germany. Theory: The theoretical framework is based on three theories. LÄS MER