Sökning: "sigrid werner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sigrid werner.

 1. 1. Virtual co-creation - A mixture between control and freedom

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sigrid Werner; Saskia Bräunlich; [2011]
  Nyckelord :Co-creation; value; labour; space; place; control and freedom; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to enhance our knowledge about virtual co-creation by investigating in the underlying role of the co-creating consumer and how companies manage co-creation as well as studying how power is distributed within this consumer- company relationship. The research undertakes a qualitative research strategy with an abductive methodological approach. LÄS MER

 2. 2. Kasta dig in i diskussionen - En studier om klagomålshantering i sociala medier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Larsson; Kerstin Skjefstad; Sigrid Werner; [2010]
  Nyckelord :eWOM; Customer Complaint; Customer satisfaction; Social media; Communication; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier ökar, allt fler använder sociala nätverktyg såsom facebook, Twitter och bloggar. Det har för många blivit en del av vardagen. Det har således blivit något vi gör dagligen - en del av vår vardagskultur. LÄS MER