Sökning: "självmedlidande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet självmedlidande.

  1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Måns Andersson; [2019]
    Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

    Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER