Sökning: "sjukfrånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet sjukfrånvaro.

 1. 1. DEN SJUKT KOMPLEXA VARDAGEN Kvinnors självskattning av arbetets inflytande över fri tid och dess koppling till sjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karolin Eriksson; Helena Wernersson; [2019-05-31]
  Nyckelord :sick leave; occupational therapy; occupational stress; work-life balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mänskliga aktiviteter är grundläggande för upplevd hälsa. Arbetet är för många en betydelsefull aktivitet, men som samtidigt kan ge upphov till stressrelaterad sjuk- frånvaro. I denna fråga är kvinnor särskilt utsatta då de löper risk för obalans mellan aktiviteter under såväl arbetstid som fri tid. LÄS MER

 2. 2. Frisknärvarons paradigm : En studie om bakomliggande orsaker till korttidssjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mathilda Elfvendahl; Linda Svedin; [2019]
  Nyckelord :Frisknärvaro; Hållbar arbetsplats; Hållbar hälsa; Psykosocial arbetsmiljö; Riskfaktorer; Sjukfrånvaro; Stress i arbetslivet;

  Sammanfattning : Denna undersöknings uppdragsgivare, som valt att vara anonym, har under en längre tid haft problem med hög korttidssjukfrånvaro vilket har lett till höga omkostnader. Organisationen har sedan en tid tillbaka haft ett pågående hälsofrämjande arbete för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen, men det har funnits en önskan om att ta in utomstående perspektiv för att vidare kunna arbeta med frågan på ett utvecklande sätt. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios : En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Lisa Nüth; Åsa Österlund; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; EHP-30; endometriosis team; survey; evaluation instrument; Endometrios; EHP-30; endometriosteam; enkät; utvärderingsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av den kvinnliga befolkningen i Sverige. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symptom och smärta med sjukfrånvaro och lidande som resultat. Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios. LÄS MER

 4. 4. Ingen ska gå till jobbet med klump i magen : Kvalitativ studie om chefer inom socilatjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aida Ibragic; [2019]
  Nyckelord :Working enviroment; leaders; socialwork; arbetsmiljö; chefer; socialtjänst;

  Sammanfattning : Mental ill-health is a common cause of today's sick leave and the World Health Organization predicts that mental illness will be the leading cause of sick leave in the world by 2030. In this essay I examined how the municipality X invested in a project on health promotion and mental ill-health for all leaders and politicians with the aim of reducing sick leave and staff turnover throughout the municipality. LÄS MER

 5. 5. Systems mapping ofwork-stress mental health inStockholm to inform policydecision making

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Rohan Wadhwa; [2019]
  Nyckelord :work stress; mental health; systems mapping; mental health policy; Stockholm; arbetsstress; mental hälsa; systemkartläggning; psykisk hälsopolicy; Stockholm;

  Sammanfattning : Mental disorders are now the most common disorders for sick leave benefit and the second most common for long periods of sick leave. They are also the most common reason for receiving disability pensions. LÄS MER