Sökning: "sjuksköterska bemötande psykisk"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden sjuksköterska bemötande psykisk.

 1. 1. Att släppa allt och bli omhändertagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Berg Berntsson; Biljana Petrović; [2020-06-26]
  Nyckelord :Psykos; psykiatri; psykiatrisk vård; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterska; skötare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje daginsjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i enpsykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Det beror på vem som svarar : Patienters upplevelser av telefonrådgivningssamtal i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isak Ernholm; Johan Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :telefonrådgivning; psykiatri; upplevelser; bemötande; kommunikation; patientperspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Att som sjuksköterska bemöta patienter i telefonrådgivning innebär särskilda svårigheter kopplat till både kommunikation och organisation. Samtal med patienter med psykisk ohälsa kan innebära ytterligare utmaningar där sjuksköterskan får möta starka känslor och suicidal kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterkors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Renata Kurtisi; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; bemötande; patienter; psykisk ohälsa; litteraturöversikt; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället. I dagsläget möter sjuksköterskor oberoende av sin arbetsplats, personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av omvårdnad i samband med abort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Pettersson; Sandra Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Induced abortion; experiences; care.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige genomförs upp till 38 000 aborter per år och är en påfrestande situation för kvinnor som genomgår processen. Ett bra bemötande kan öka chansen till välbefinnande hos dessa kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur kvinnor upplever omvårdnaden vid abort. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans viktiga roll i arbetet med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amelie Gunnarsson; Erika Stenström; Maja Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Self-harm behavior; nurse; experience; person-centered care; literature review.; Självskadebeteende; sjuksköterska; upplevelse; personcentrerad vård; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett utbrett och komplext beteende. Psykisk ohälsa och ångest är de centrala orsakerna och kan drabba människor i alla åldrar. Patienter som söker vård känner rädsla för hur de kommer bli bemötta och har en rädsla om att inte bli förstådda av vårdpersonalen. LÄS MER