Sökning: "skolan under 1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden skolan under 1800-talet.

 1. 1. Normer från 1800-talet? En studie om den grammatiska terminologin i läroböcker i svenskämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannes Westlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen diskuterar den terminologi som används i läroböcker ämnade för kursen Svenska 2 i gymnasieskolan. Läroböckerna och dess terminologi sätts i förhållande till två verk som historiskt har varit normerande för den svenska grammatiska terminologin. LÄS MER

 2. 2. Elevrekryteringen till flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Raupach; [2021]
  Nyckelord :flickskola; Uddevalla; elevrekrytering; kommunalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka den sociala elevrekryteringen vid flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930. För att besvara syftet och den likartade frågeställningen har studien utgått ifrån ett klasschema, som är baserat utifrån Goldthorpe/ CASMIN:s yrkesschema, och sammanställt information om faderns uppgivna yrke eller titel vid inskrivningen till skolan. LÄS MER

 3. 3. Reception av Helena Munktells kompositioner : Konserter och musikrecensioner 1885-1921

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anders Nettelbladt; [2020]
  Nyckelord :Helena Munktell; female composers; Sweden; 19th century; 20th century; reception; reception research; classical music; Helena Munktell; kvinnliga kompositörer; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; reception; receptionsforskning; konsertkalender; konstmusik;

  Sammanfattning : In this essay the reception of Helena Munktell’s 1885 1921 compositions are mapped andanalysed. The term reception is used to express to what extent Munktell’s compositions wereperformed, and also how they were received in newspaper reviews. The reception is studiedholistically. LÄS MER

 4. 4. Korslimmat trä som ytskikt med avseende på brand i Sverige och Norge : Skillnader i utformning av brandskydd i byggnader med korslimmat trä i Sverige och Norge

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Oskar Johansson; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Korslimmat brand träkonstruktion massivträ;

  Sammanfattning : Sverige har likt Norge en lång historia med byggnader av träkonstruktioner. Efter de många stadsbränderna på 1800-talet i de båda länderna förbjöds träbyggnader med över två våningar. LÄS MER

 5. 5. Vad är en Bildsal?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Marcus Blockson; [2019]
  Nyckelord :Bildsal; teckningsämne; bildämnets historia; verkstad; redskap;

  Sammanfattning :   Lektionssalen i skolämnet bild är bildsalen. Bildsalen är nära sammankopplad med själva bildämnets födelse och utveckling ur det som tidigare var teckningsämnet.          Teckningsämnet var under ett sekel ett inarbetat ämne i den svenska skolan. Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80 innebar stora förändringar. LÄS MER