Sökning: "skriva rapport analys"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden skriva rapport analys.

 1. 1. Test Case Generation from Specifications Using Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alzahraa Salman; [2020]
  Nyckelord :Software testing; Test case generation; Natural Language Processing; Test case specifications; Programvarutestning; Testfallsgenerering; Naturlig språkbehandling; Testfallspecifikationer;

  Sammanfattning : Software testing plays a fundamental role in software engineering as it ensures the quality of a software system. However, one of the major challenges of software testing is its costs since it is a time and resource-consuming process which according to academia and industry can take up to 50% of the total development cost. LÄS MER

 2. 2. Flexibla hyresavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erika Persson; [2017]
  Nyckelord :Kommersiella hyresavtal; klusterteori; marknad och hierarki; flexiblare hyresavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Newsecs rapport från 2016 söker företag idag kontor som har effektiv kontorsyta med stor flexibilitet vad det gäller både area och hyresavtal. Deras analys är att sådana kontor kommer fortsätta att efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Poesi i grundskolans tidigare år : En studie om lärares och elevers attityder till poesi och om hur poesi kan bidra till elevers språkmedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marisa Örnbielke; Alexandra Tuominen; [2017]
  Nyckelord :poesi; undervisning; lyrik; rim och ramsor; ordförrådsutveckling; språkutveckling; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie kommer att behandla olika attityder till poesi samt hur poesiundervisning kan utveckla elevers språkmedvetenhet. I grundskolans undervisning tycks det vara så att poesi inte tillåts ta lika mycket plats som andra texttyper, något som troligen kommer sig av att lärare och elevers attityder till genren. LÄS MER

 4. 4. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

 5. 5. Näthat - Den moderna mobbningen - Hur väl fungerar den svenska lagstiftningen gentemot näthatsbrotten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Ekholm; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; näthat; ärekränkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. LÄS MER