Sökning: "skyltning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet skyltning.

 1. 1. Municipal solid waste management in Minsk - current situation, future development and challenges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karoline Johansson; [2020]
  Nyckelord :Municipal solid waste; MSW; waste management; Belarus; Minsk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Management of municipal solid waste (MSW) is an urgent issue throughout the world. Urbanization, population increase, and economy growth are all factors which contribute to an increase of MSW generation. LÄS MER

 2. 2. Hållbar cykelplanering i Linköping : En fallstudie av Cykellänken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :August Forsblad; Adnan Alagic; [2020]
  Nyckelord :local bike planning; sustainability; accessibility; security; traffic safety; lokal cykelplanering; hållbarhet; tillgänglighet; trygghet; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur kommuner kan arbeta med en hållbar cykelplanering i relation till begreppen tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. En fallstudie på projektet Cykellänken i Linköping har gjorts utifrån tre frågeställningar som behandlar tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ingemar Södergren; [2020]
  Nyckelord :friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Sammanfattning : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet vid vägarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Rikard Bagge; [2019]
  Nyckelord :Vägarbete; trafiksäkerhet; trafikpsykologi; road work; road safety; traffic psychology.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vägar slits konstant och kräver konstant förbättringar och ombyggnationer. För att möjliggöra detta krävs personer som befinner sig ute på vägarna. Tekniken har gått framåt inom området trafiksäkerhet men skulle behöva förbättras ytterligare om vägarbetare ska vara säkra på sin arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER