Sökning: "socialkonstruktionistiskt synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden socialkonstruktionistiskt synsätt.

 1. 1. Från tystlåten 15-åring till världsledare - En kvalitativ dokumentstudie av svensk massmedias framställningar av Greta Thunberg och konstruktion av karismatiskt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Arnald; Karin Funegård; Lovisa Johansson; Malin Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Karismatiskt ledarskap; Greta Thunberg; Massmedia; Framställningar och Diskursanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur karismatiskt ledarskap konstrueras i massmedia genom att göra en närstudie på den massmediala framställningen av Greta Thunberg. Mer specifikt ämnar studien att bidra teoretiskt genom att öka förståelsen för hur konstruktionen av karismatiskt ledarskap skapas i svensk massmedia. LÄS MER

 2. 2. Allt är inte sagt bara för att en lag har talat : En kvalitativ dokumentstudie om hur insiderlagen i praktiken kan ses som en spelregel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Johanna Bylund; Josefine Nåvik; [2019]
  Nyckelord :Securities regulation; asymmetric information; abstract system; abstract trust; game rule; game; Värdepappersreglering; asymmetrisk information; abstrakta system; abstrakt förtroende; spelregel; spel;

  Sammanfattning : Reglering av insiderhandel är ett omdebatterat ämne som ofta leder till svarta rubriker i media. Att försöka motverka insiderhandel grundar sig i den asymmetriska information som är vanligt förekommande på värdepappersmarknaden och som tycks vara anledningen till att marknaden kan upplevas som orättvis och omoralisk. LÄS MER

 3. 3. ”Det är svårt att dela upp mitt och ditt” - En kvalitativ studie om förskolepersonals tal om undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Nielsen; Emma Andersson; [2018]
  Nyckelord :aktör; educare; fortbildning; förskolepersonal; profession; struktur; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Läroplanen revideras 2018 och undervisning förväntas nu ske på förskolearenor runt om i landet. I samband med kommande revidering 2018 ökar kraven på förskollärare att uppfylla de riktlinjer som formuleras i läroplanen, varav formuleringen gällande undervisning är relevant för föreliggande studie. LÄS MER

 4. 4. ”Undervisning är en medveten handling” - En kvalitativ studie om undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nasim Malek Doost; Isabell Josefsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; föräldrar; inflytande; samverkan; undervisning; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Förskolan är sedan 2010 en egen skolform och lyder under skollagen vilket betyder att undervisning ska bedrivas. Trots detta förekommer inte begreppet undervisning i förskolans läroplan. Skolinspektionen visar att undervisning i förskolan bedrivs men benämns inte i termer som undervisning. LÄS MER

 5. 5. Frihet på tvären. En studie om hur tvärflöjtsläare i kulturskoaln konstruerar undervisningsinnehåll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marianne Isaksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lärare i kulturskolan formar i hög grad sin undervisning. Vad undervisningen skall innehålla, och hur detta arbetas med är ofta upp till läraren själv. En frihet, eller inte? I avsaknad av styrdokument agerar ideologier, normer och traditioner ramar för undervisningen. LÄS MER