Sökning: "sport."

Visar resultat 1 - 5 av 2395 uppsatser innehållade ordet sport..

 1. 1. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 3. 3. The new Structures to Increase the Financial Value of Women’s Football - A Case Study of Recent Incentives in Women’s Football

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Klara Ekstedt; [2022]
  Nyckelord :Investments; corporate sponsorship; broadcasting deals; women’s football; revenue; Business and Economics;

  Sammanfattning : Women’s football is in comparison to men’s football experiencing a fall behind. The gap between men’s and women’s football is visible reviewing and comparing viewers statistics, revenue generated, media attention and players salary. LÄS MER

 4. 4. Sport specific strength in alpine competitive skiing : What characterizes alpine elite skiers?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Mathias Moberg; [2022]
  Nyckelord :Alpine Skiing; biomechanics; physiology; strength training; elite athletest; alpine elite skiers;

  Sammanfattning : Introduction: Alpine skiing has changed since the 1990s and it is unclear what sport specific strength is within modern alpine elite skiing. Purpose: The aim of this study was to create a strength profile and to investigate what sport specific strength is within alpine elite skiers. LÄS MER

 5. 5. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER