Sökning: "ståndsriksdagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ståndsriksdagen.

 1. 1. Demokratihotet mot aristokratin : Uttrycken för det politiska adelsståndets demokratisyn vid den sista svenska ståndsriksdagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Patrik Lundstedt; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bilan faller - Dödsstraffet och dess avskaffande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Löfgren; [2013]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; Olivecrona; dödsstraffet; death penalty; Thyrén; avrättning; execution.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande arbete har som målsättning att utreda huruvida en förändring i dödsstraffsdebatten skedde under 1800-talet och 1900-talets första decennier intill dess avskaffande 1921. För att på ett bra sätt kunna företa en sådan granskning inleds uppsatsen med ett avsnitt som kortfattat beskriver den svenska historien för att därefter följas av ett avsnitt enbart rörande dödsstraffsdebatten och avslutas med en analyserande och reflekterande del. LÄS MER