Sökning: "status bland unga i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden status bland unga i skolan.

 1. 1. Upplevd psykisk ohälsa bland elever i årskurs nio med olika uppväxtmiljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Goran Tomanic; Ihab Asskoul; Soheil Salarvan; [2019-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett snabbt växande problem i dagens samhälle där framförallt barn och unga vuxna är den högst utsatta gruppen. Syftet med studien var att undersöka hur den psykiska ohälsan upplevs i ett multikulturellt område med låg socioekonomisk status jämfört med ett icke multikulturellt område med hög socioekonomisk status. LÄS MER

 2. 2. ”Allt fler barn får allt sämre läsförståelse” : - en diskursanalytisk studie av hur läsförståelse framställs imediedebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har läsförståelse allt oftare diskuterats i media, på grund av bland annat försämrade resultat i Pisas kunskapsmätningar. Den här studien undersöker med hjälp av kritisk diskursanalys hur läsförståelse framställs i mediedebatten genom att undersöka artiklar från debatt- och ledarsidorna i tre tidningar. LÄS MER

 3. 3. Facebook - den nya tidens beroende. Hur påverkas fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar genom ett ökat beroende av internet och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Charlotta Eleonora Brile; [2014-05-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det finns ett överdrivet Facebook användande bland barn och ungdomar mellan 6 och 16 år och vilka effekter ett överdrivet internetanvändande får utifrån ett hälsoperspektiv. I den teoretiska delen ville jag undersöka vad ett så kallat Facebook beroende innebär och vilka slutsatser jag kunde göra mot min empiriska del. LÄS MER

 4. 4. Barnfattigdom 2012 : Ett levande problem i Uppsalas skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Ljungh; Daniel Sjölund; [2013]
  Nyckelord :Child poverty; school; student welfare staff; state; Barnfattigdom; skola; elevvårdspersonal; status;

  Sammanfattning : In this essay we aimed to find how economic scarcity among children and youth presents itself in school, according to how school staff experience it. We have conducted interviews with student welfare staff to hear their experiences of this subject and how the schools try to help these pupils. LÄS MER

 5. 5. "Asså, ute i naturen är det skönt att bara vara" : En kvalitativ studie om ungdomar och friluftsliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Nordin; Mari Zakariasson; [2013]
  Nyckelord :friluftsliv; ungdomar; undervisning; sociokulturellt;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarStudiens övergripande syftet var att undersöka elevers uppfattning om och erfarenhet av friluftsliv. De mer preciserade frågeställningarna är:Vilka upplevda erfarenheter av friluftsliv framträder hos elever i skolor som ligger nära respektive längre bort från naturen?Hur definierar unga friluftsliv och hur beskriver de sin relation till friluftsliv?Vilken typ av friluftsliv utövar elever i årskurs 9?I studiens avslutande del diskuteras studiens resultat utifrån ett skolperspektiv. LÄS MER