Sökning: "styrkor och svagheter med min studie"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden styrkor och svagheter med min studie.

 1. 1. Stridsåtgärder mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare – en studie om möjliga begränsningar av stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Nygren; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den svenska arbetsmarknaden råder den s.k. ”svenska modellen”. Modellen kännetecknas av en hög organisationsgrad bland arbetstagare och arbetsgivare samt att kollektivavtal används för att reglera anställningsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare för att förbättra förutsättningarna för elever med ADHD som även har läs- och skrivsvårigheter? : En kvalitativ intervjustudie om lärarnas effektiva strategier och metoder som tillämpas för elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Enkvist; [2017]
  Nyckelord :ADHD läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Hur arbetar lärare för att förbättra förutsättningarna för elever med ADHD som även har läs- och skrivsvårigheter? Syftet med detta arbete är att skapa en förståelse och få insikt i vilka strategier och metoder som kan tillämpas för att underlätta läs- och skrivinlärningen för elever med ADHD. Rapporten avser att besvara följande frågor. LÄS MER

 3. 3. Hemkunskap i träningsskolan – En kvalitativ intervjustudie om hur hemkunskap används i träningsskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Lindblom; [2015]
  Nyckelord :Grundsärskolan; Hem- och konsumentkunskap; Hemkuns;

  Sammanfattning : SammanfattningUnder ett par VFU-perioder i min lärarutbildning upptäckte jag att ”hemkunskap” användes inomträningsskolan, trots att ämnet hem- och konsumentkunskap inte existerar inom den skolformen. Därigenomföddes idén till denna studie. LÄS MER

 4. 4. Svenska Isaf-soldater i Afghanistan - en kvalitativ studie om upplevelser och känslor i samband med utlandstjänstgöring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Appelgren; [2013]
  Nyckelord :IPA; mental health; Afghanistan; the Swedish Department of Defense; Swedish veterans; service abroad; svenska soldater; utlandstjänstgöring; försvarsmakten; psykisk ohälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to use an explorative approach to examine and describe Swedish Afghanistan veterans’ experiences and emotions in connection with their service abroad, and to create a broader picture with different aspects of how this is experienced by the veterans themselves. The purpose was also to let the veterans share their view of the Swedish Department of Defense’s routines including the preparations, the support given when abroad and the follow-up. LÄS MER

 5. 5. Hur bemöter pedagogerna begåvade elever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Sandström; [2007]
  Nyckelord :Begåvade elever; individualisering; en skola för alla; resurser;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i min upplevelse att pedagogerna på den skolan jag har vikarierat på under min lärarutbildning, satsar alla resurser på de elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. Resurser läggs främst på elevernas svagheter, snarare än att främja de styrkor som våra begåvade elever har. LÄS MER