Sökning: "svenska kommuner"

Visar resultat 1 - 5 av 1177 uppsatser innehållade orden svenska kommuner.

 1. 1. Företagande i fara : Kriminalitetens effekter på företagandet i svenska kommuner 2008-2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Spjern; [2022]
  Nyckelord :kriminalitet; företagande; New institutional economics; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar besvara frågeställningen om kriminalitet har en inverkan på företagandet i Sveriges kommuner mellan 2008 och 2018, studien använder sig av teorier från New institutional economics och resultat från tre tidigare studier för att underbygga sin hypotes om att kriminaliteten påverkar företagandet negativt. Kriminalitet operationaliseras genom antalet rån, inbrott och fall av skadegörelse per capita. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATI OCH DIGITAL UTVECKLING Chefsperspektiv i folkbiblioteket under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ann Bergermo; [2021-11-02]
  Nyckelord :Referensramar; demokrati; digitalisering; folkbibliotek; ledarskap; lärande; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Based on the opportunities and challenges public libraries in Sweden face duringdigital transformation, the purpose of this study is to investigate how library managers view digitization in relation to libraries ́democratic mission. The study is limited to experiences during march 2020 – march 2021; from the start of the Covid19 pandemic and one year onwards. LÄS MER

 3. 3. De okorrupta kvinnorna? En kvantitativ studie om kvinnors politiska representation och dess påverkan på korruption i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Goran Ekmekci; [2021-09-15]
  Nyckelord :Kvinnlig representation; korruption; svenska kommuner; subnationell nivå;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om graden av den kvinnliga politiska representation påverkar korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige. Det har genomförts statistiska analyser med data från QoG-institutets dataset (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016) som berör Sverige 290 kommuner med variabler gällande korruption och andelen kvinnor i kommunfullmäktige. LÄS MER

 4. 4. RISKUTSATTHET, ERFARENHET AV EXTREMVÄDER OCH ANPASSNING En kvantitativ undersökning av svenska kommuners arbete med klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Länje; [2021-09-15]
  Nyckelord :Riskutsatthet; klimatanpassning; extremväder; översvämningsdirektivet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan riskutsatthet och arbete med klimatanpassning i svenska kommuner. I en enkätundersökning till Sveriges kommuner har IVL Svenska Miljöinstitutet frågat hur kommunerna arbetar med klimatanpassning, och utifrån detta skapat ett poängindex där kommunernas klimatanpassningsarbete rankas. LÄS MER

 5. 5. Husstockens påverkan på köpeskillingen - Småhusstockens effekt på den genomsnittliga köpeskillingen i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Johansson; Markus Lindvall; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nominal house prices in Sweden have more than doubled, on average, over the last two decades. However, the housing market is fragmented, and the price increase varies from a modest 22 % to a sizable 443 %, depending on the municipality. LÄS MER