Sökning: "switch bodies"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden switch bodies.

 1. 1. Free rides on public transport : Test traveller project as a soft policy measure for changing travel behaviour. Empirical findings from the Swedish context.

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Maurizio Freddo; [2018]
  Nyckelord :Test traveller; Travel behaviour; Mobility Management; Travel Demand Management; Car use reduction; Effective policy instruments;

  Sammanfattning : The present study examines a Mobility Management measure called “test traveller project”, which aims at increasing the public transport modal share by offering free public transport tickets to those who often use their car for their daily commuting and trips. The existing literature consists of a rather limited number of cases and their scope is usually limited because only some of the main elements that influence one’s travel behaviour are considered in each study. LÄS MER

 2. 2. The effect of a switch in housing systems on the welfare of gilts: does experience matter?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anne-Marieke Smid; [2014]
  Nyckelord :pigs; physical welfare; mental welfare; housing conditions; experience;

  Sammanfattning : In general, three approaches towards animal welfare exist: animal bodies, natures and minds. These concepts respectively emphasise physical health, natural behaviour and mental health. Each approach has its own corresponding welfare indicators. LÄS MER

 3. 3. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Aronda "Black Box" - Bridging the Gap of Mistrust in Insurance Service Relationships : A Study of Damage Adjustment as a Critical Episode

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :William Kumassah; Mevludin Mujcinovic; [2010]
  Nyckelord :Service and Relationship management and marketing; relationship quality; critical incidents; damage adjustment; customer satisfaction; customer retention; insurance service relationship; perceived quality; service encounters; perceived quality; private insurances;

  Sammanfattning : Problem: The nature of insurances, and indeed the customer-provider relationship in insurance services, lends itself to distinctive characteristics. These characteristics have particular implications on overall perceived service and relationship quality, and thus customer retention. LÄS MER

 5. 5. Första biten rätt

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Härner; Isak Ciliz; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört på Scania i Södertälje, avdelning 3393, byggnad 075.Avdelningen tillverkar kronhjul och pinjonger till centralväxlar. Första biten rätt innebär attsamtliga toleranssatta mått på det första bearbetade kronhjulet efter rigg hamnar inomtolerans. LÄS MER