Sökning: "statsvetenskap ideer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden statsvetenskap ideer.

 1. 1. Skillnaden i synen på Natomedlemskap? : En kvalitativ idéanalys om Moderaternas och Vänsterpartiets idéer gällande Natomedlemskapet utifrån ideologiska grunder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lana luay Hakmet; [2021]
  Nyckelord :Liberalkonservatism; Socialism; feminism; Moderaterna; Vänsterpartiet; Natomedlemskap;

  Sammanfattning : The policy is between different groups on how society should be organized. In some political issues there may be tensions between political parties, and this may depend on the parties’ position on the issue. As an example, the Swedish party Vänsterpartiet and Moderaterna has had tensions and more debates about Sweden’s membership in Nato. LÄS MER

 2. 2. När barnen på skolgården bär slöja : En idéanalys om hur den svenska slöjdebatten ser ut bland politiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Maria Kero; [2020]
  Nyckelord :Slöjdebatten; slöjförbud; skolpolitik; sekularism; jämställdhet;

  Sammanfattning : Debatten om kvinnor och flickor som bär slöja, pågår i Europa. I Sverige har motioner och förslag om slöjförbud på skola lämnats in på både nationell och kommunal nivå. LÄS MER

 3. 3. Bolivianska och libanesiska proteströrelser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Schönning; Omar el-Malli; [2020]
  Nyckelord :Medienarrativ; sociala rörelser; Libanon; Bolivia; framing; politiska möjligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mediers makt över nyhetskonsumenters världsbild och i förlängningen över politiken gör dem till en relevant aktör att studera inte bara inom medievetenskap och statsvetenskap i allmänhet, utan också inom internationell politik. I relation till sociala rörelser tar sig denna makt uttryck i en beroenderelation. LÄS MER

 4. 4. Hur kan samverkan förstås som en legitimerad myt. En tolkande fallstudie av samverkansprojektet RISK – Räddningstjänsten I Samarbete med Kidsen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mendez Facundo; [2019]
  Nyckelord :Statsvetenskap; management; offentliga organisationer; mytbildning; mytperspektivet; samverkan; projekt; Räddningstjänsten Syd; RISK;

  Sammanfattning : Myndigheter är ålagda att samverka med både privata aktörer och offentliga organisationer för att lösa komplexa problem på lokal nivå. Utifrån mytperspektivet får dessa idéer eller organisationsrecept som samverkan ett symboliskt värde som sedan organisationen skyltar med. LÄS MER

 5. 5. Politiskt Nomos : Ett sociologiskt verktyg för att förklara idéförmedling i partiprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Eric Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Nomos; Peter Berger; Berger; Politiskt nomos; Partipolitik; Partiprogram; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Centerpartiet; Vänsterpartiet; Liberalerna; Kristdemokraterna; Externalisering; Objektivering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utforska ett statsvetenskapligt område med en sociologisk teori för att ge ett nytt verktyg i läsandet av partiprogram. Med hjälp av Peter L. Bergers teori om kosmiskt världsbyggande kallad Nomos läses partiprogram för att fram den politiska världsbyggnaden. LÄS MER