Sökning: "temperatur"

Visar resultat 16 - 20 av 1198 uppsatser innehållade ordet temperatur.

 1. 16. Investigation of Factors Affecting the Emulsification of Skin Creams

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linnéa Bodell; [2019]
  Nyckelord :Emulsion; Homogenizer; Skin Cream; Factorial Experiment;

  Sammanfattning : Skin creams are one of Sky Resources key products, they are produced as an oil-in-water(O/W) emulsion. In order to form an emulsion the oil and water needs to be able to mixtogether, for that to happen the oil and water droplets have to be broken up into very smalldroplets (colloids). LÄS MER

 2. 17. Borra för bergkyla : Kloridhaltens påverkan på grundvattnet i Sunnersta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ella Ek; Linnéa Hallgren; Victoria Runnäs; Gabriella Corbee; Moa Sandberg; Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Bergkyla; bergvärme; relikt grundvatten; ytligt grundvatten; dricksvatten; kloridkontaminering;

  Sammanfattning : Med ett klimat som blir allt varmare kan behovet av nedkylning i fastigheter öka. Bergkyla är ett exempel på en nedkylningsmetod som kan vara ett effektivt sätt att kyla ner fastigheter på som redan använder sig av bergvärme. Då kan samma borrhål användas till båda ändamål; värme under kallare perioder och kyla under varmare. LÄS MER

 3. 18. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER

 4. 19. West Nile virus i Sverige : har risken för spridning ökat efter fynd av Nilfebersmyggan?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Daniela Larsson; [2019]
  Nyckelord :West Nile fever; WNV; Culex modestus; häst; människa;

  Sammanfattning : Virus är en vanlig orsak till sjukdomar världen över. West Nile virus sprids med myggor och orsakar sjukdomen West Nile fever hos bland annat människor och hästar. Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser med neurologiska symtom och ibland dödlig utgång. Viruset upptäcktes ursprungligen i Uganda 1937 men har fått en omfattande spridning. LÄS MER

 5. 20. De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Filippa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Pre-school; chemistry; language development; Förskola; kemi; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. LÄS MER