Sökning: "textile and clothing industry"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden textile and clothing industry.

 1. 1. Sustainable and Circular Business Models: Textiles in West Africa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Björkdahl; [2022]
  Nyckelord :sustainable business models; circular economy; West Africa; ECOWAS; business model innovation; textile and clothing industry; secondhand clothing; textile waste; sustainable business model pattern taxonomy; 45 SBM patterns; modèles d affaires durables; économie circulaire; Afrique de l Ouest; CEDEAO; innovation de modèle d affaires; industrie du textile et de l habillement; vêtements d occasion; déchets textiles; taxonomie des modèles d affaires durables;

  Sammanfattning : West Africa’s textile and clothing (T&C) industries have persevered through the decline following the economic liberalization policies in the 1980s. This thesis seeks to explore the sustainable and circular business models which exist in the West African region. LÄS MER

 2. 2. An Exploratory Study on the Rwandan Fashion and Textile Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Marie Joana Kagayo; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Made in Rwanda; textiles; China-in-Africa; East African Community; Import Restriction;

  Sammanfattning : Following the banning of imported textiles, the Government of Rwanda introduced the “Made in Rwanda” policy in 2015 to encourage local domestic markets and the citizens of the country to buy Rwandan-made products. This thesis evaluates the impact of the import restrictions or the “Made in Rwanda” policy on the Rwandan people so far. LÄS MER

 3. 3. It’s not easy being green : En kvalitativ studie om Na-Kd Circles CSR-Kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Matilda Blanc; Amina Carlsson; [2022]
  Nyckelord :NA-KD; CSR; CSR-communication; Fast fashion; Trademark;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility or CSR has, in step with societal development and awareness, driven companies to take several aspects into account. Issues relating to climate, sustainability, social and financial issues are some of the meanings of social responsibility and to which companies are taking into account. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär design hos svenska modeföretag : cirkulära designstrategier och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sonia Braska; Mikaela Hellgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular design; circular design strategies; cirkulär ekonomi; cirkulär design; cirkulära designstrategier;

  Sammanfattning : Textil- och modeindustrin är en av de mest miljöförorenande industrierna i världen, med dess resursintensitet och stora mängd producerat avfall. De senaste åren, med start från år 2000 har klädproduktionen fördubblats, medan det genomsnittliga antalet gånger plagget används innan det slängs har minskat. LÄS MER

 5. 5. Svensk ulls möjlighet till användning i finstickade plagg : en jämförelse mellan merinoull, jämtlandsull och finull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joel Berntell; Emma Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Jämtlands wool; Swedish wool; Value chain; Wool fiber; Merino wool; Finull; Fine knitting; Spinning; Jämtlandsull; Svensk Ull; Värdekedja; Ullfiber; Merinoull; Finull; Finstickning; Spinning;

  Sammanfattning : Produktionen av textila fibrer ökar varje år och domineras idag av bomull och polyester. Denna industri innebär en stor miljöpåverkan, inte bara genom användandet av kemikalier tidigt i värdekedjan utan även utsläpp vid transport av råvaror och textila produkter över långa sträckor. LÄS MER