Sökning: "thickening"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet thickening.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. Methods for Evaluating Dewatering Properties of Sewage Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nadia Abdalla; [2019]
  Nyckelord :sludge dewatering; sewage sludge; laboratory scale sludge treatment; dewatering sludge; dewatering sewage sludge; CST; capillary suction time test; centrifuge; lab-centrifuge; rheology; polymers conditioning; sludge conditioning; centrifuge on lab scale; evaluation of lab experiments; CST evaluation; mechanical de-watering evaluation; sludge dewatering at lab; lab scale dewatering process; sludge dewatering methods at lab; Chemical engineering; Lab centrifuge; Capillary Suction Time CST ; Mechanical sludge dewatering evaluation; Polymers conditioning of sludge; sewage sludge dewatering; methods for sludge dewatering at lab; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : After the sewage wastewater is collected from different households and directed to the treatment plants, it goes through several processes, which are physical, chemical and biological. The different processes remove the contaminant, and produce a semi-solid material named sludge. Sludge has a huge amount of liquid. LÄS MER

 3. 3. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 4. 4. Cold Surface Layer Dynamics of Storglaciären, Northern Sweden 2009-2019

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Shunan Feng; [2019]
  Nyckelord :Storglaciären; cold surface layer; cold-temperate transition surface; polythermal glacier; Storglaciären; kallt ytskikt; kall-tempererad is; polyterrmal glaciär;

  Sammanfattning : Storglaciären is a sub-Arctic polythermal glacier in northern Sweden. Twenty years' monitoring of thecold surface layer found that it has lost one third of its total volume of cold ice with an average thinningrate of 0.80 ± 0.24 m·a-1 for the period of 1989-2009. LÄS MER

 5. 5. Change in water surface area northern Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Femke Pijcke; [2017]
  Nyckelord :Permafrost; thermokarst lakes; climate change; northern Sweden; remote sensing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Changes in water surface area (w.s.a.) in Arctic regions have been linked to climate warming and permafrost degradation (Briggs et al. LÄS MER