Sökning: "timmertransport"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet timmertransport.

 1. 1. Simulation driven design of timber bolster in fibre composite

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Marcus Ribbenstedt; Nick Salvati; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary objective of this thesis is to investigate a simulation and optimisation based methodology using fibre composite materials to lower the weight of timber bolsters. The timber bolsters secure the timber from falling off the truck during loading and transport. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk värdering av användandet av underbett på timmerbilar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anders Magnusson; [2011]
  Nyckelord :hyvelblad; timmerbil; underbett; timmertransport;

  Sammanfattning : Holmen Skog has in some places in their operation area access to timber trucks with centre mounted scrapers. They make transportation more flexible and reduce reliance on contractors for road maintenance. The trucks with centre mounted scrapers have a higher tare weight, making them less productive and therefore they receive compensation with a 0. LÄS MER

 3. 3. Analys av lastbilars nyttjandegrad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Carl Henrik Häll; [2002]
  Nyckelord :Technology; databashantering; databaskonstruktion; kostnadskalkyl; nyttjandegrad; timmertransport; virkeshantering; ; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagandet av en modell för beräkning av lastbilars nyttjandegrad. Vidare beskrivs hur denna modell har implementerats och vilka möjliga ekonomiska besparingar som finns att hämta med ett ökat nyttjande. LÄS MER