Sökning: "turnover"

Visar resultat 1 - 5 av 900 uppsatser innehållade ordet turnover.

 1. 1. Register based staff turnover statistics : An evaluation of the Employer declaration at the individual level

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Viktor Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Lennartsson; Elsa Reuterdahl Svedberg; [2021]
  Nyckelord :corporate branding; entreprenöriella möjligheter; krishantering; omställning; organisationsförändring;

  Sammanfattning : A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). LÄS MER

 3. 3. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Johansson; [2021]
  Nyckelord :kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Sammanfattning : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. LÄS MER

 4. 4. "Och problemen är många..." : En studie om hur arbetsmiljön för socionomer inom socialtjänsten beskrivs och framställs i media: En kvalitativ innehållsanalys utifrån sex stycken podcastavsnitt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angela Östlund; Cassandra Lindbladh Granberg; [2021]
  Nyckelord :Social workers; social work; working environment; work situation; podcasts; socialarbetare; socialt arbete; arbetsmiljö; arbetssituation; podcasts.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Angela Östlund and Cassandra Lindbladh Granberg Title: ”And the issues are numerous...” A study of the portrayal of social worker’s work environment in media: A qualitative content analysis of six podcast episodes. LÄS MER

 5. 5. Är Unga Vuxna Sveriges Framtida Nätcasinospelare? : En multimodal analys av budskapen i tre stycken spelreklamfilmer och hur unga vuxna uppfattar och resonerar kring filmerna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :David Göthberg; vince Scheynius; [2021]
  Nyckelord :Encoding decoding; multimodal analysis; gambling commercials; young adults and gambling problems.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out how young adults perceive gambling companies' video commercials in Sweden. A fast rise of commercials from gambling companies have evolved in recent years. As of January 2021, 102 companies have been approved for a Swedish gambling license. LÄS MER