Sökning: "tvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet tvätt.

 1. 1. HUSHÅLLSARBETET SOM FÖRSVANN Tvättprocessens värdeutveckling sedan industrialiseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maya Månhav; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hushållsarbete; kvinnoarbete; hållbar utveckling; tvätt; jämställdhet; värdering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:21.... LÄS MER

 2. 2. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 3. 3. Digitalized interaction of a patient hygiene solution within a care environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cassandra Hennström; Filippa Bolin; [2020]
  Nyckelord :Bathing Elderly care Dementia UI UX Interaction design Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, the population is getting older and the demand on long-term care facilities is increasing. Faster, less relaxing and undignified washing methods are more prone to be used, such as showering or in bed washing. Arjo strives to increase bathing and to include a feeling of wellness, making bathing a dignified and relaxing experience. LÄS MER

 4. 4. Processanalys och utveckling för ökad lönsamhet på Trelleborg Industrial Products Sweden AB : Process analysis and development for increased profit at Trelleborg Industrial Products Sweden AB

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pontus Pajula; David Bäckemo; [2020]
  Nyckelord :Quality development; Double Diamond; Product development; Processes; Kvalitetsutveckling; Double Diamond; Produktutveckling; Processflöde;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett examensarbete som utfördes på företaget Trelleborg Industrial Products Sweden AB. Företaget arbetar idag med polymerlösningar till olika industrier. Examensarbetets syfte var att förbättra tillverkningsprocessen av företagets produkt Plunge, som genererade en oacceptabelt låg vinst. LÄS MER

 5. 5. Emission av mikroplast vid hushållstvätt : En kritiskt granskning av nuvarande forskning inom mikroplastemission vid tvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Vu; Julia Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Microplastics; Polyester; Washing machines; Household washing; Emission; Shedding; Domestic Washing; Filter Bag; Synthetic fiber; Marine Environment; Microfiber; Wastewater treatment; Treatment plant; Laundering.; Mikroplast; Polyester; Tvättmaskin; Hushållstvätt; Emission; Utsläpp; Syntetiska fibrer; Syntetiska kläder; Mikrofiber; Reningsverk Marina miljöer.;

  Sammanfattning : Den här studien är under projektet MinShed som drivs av RISE. MinShed är ett 3årigt projekt som undersöker mikroplastemission från syntetiska textilier vid tvätt. Den här studien har som syfte att genomföra en Critical Review på tidigare studier inom ämnet: Olika syntetiska material som släpper mikroplaster via hushållstvätt. LÄS MER